Zmena pri platbe správneho poplatku

Verzia pre tlačPDF verzia

Od 1.1.2019 sa ruší Zberný podúčet pri úhrade správneho poplatku, teda nebude možná úhrada bezhotovostne - bankovým prevodom (Internet bankingom).

Platba je možná len na platobný predpis vystavený na úrade v Module správy poplatkov:

  • na kiosku umiestnenom na úrade, a to platobnou kartou
  • v SW pokladni na úrade, a to v hotovosti
  • bankovým prevodom na základe vystaveného predpisu z MSP
  • cez mobilnú aplikáciu eKolok
  • cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk
  • úhradou poštovým poukazom na pobočke Slovenskej pošty, a.s. (s cenou za poštový poukaz)

 

Viac o úhrade správneho poplatku

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia