Technický problém s webovým sídlom (odkaz pre webmastera)

Verzia pre tlačPDF verzia

Pred nahlásením technického problému, si prosím, pozorne prečítajte dôležité technické podmienky funkčnosti webového sídla.

 

Ak ste nenašli riešenie na technický problém v časti: Otázky - Odpovede, a aj napriek našej snahe o bezproblémovú prístupnosť a funkčnosť nastal nedopatrením technický problém s našim webovým sídlom prípadne ste našli na stránkach chybu, prosíme Vás, dajte nám to vedieť prostredníctvom tohto formulára.

 

* Povinné vyplniť pre odoslanie formulára.

Upovedomenie:

Komunikácia prostredníctvom tohto formulára medzi Vašim internetovým klientom (prehliadačom) a serverom je šifrovaná (bezpečná).

Prostredníctvom tohto formulára nie je možné žiadať o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Preto, odoslaním tohto formulára nevzniká žiadny nárok na získanie akejkoľvek informácie z našej strany a ani nie je možné sa domáhať akejkoľvek odpovede a nemôže byť použitý pre právny úkon.

Bližšie informácie ako žiadať o sprístupnenie informácie nájdete tu.

Do tohto formulára nevpisujte žiadne (osobné) údaje, ktoré by podliehali ich osobitnému spracovaniu a ochrane.

Čo najvýstižnejšie popíšte problém. Ak to viete zistiť, nezabudnite uviesť: názov a verziu internetového prehliadača (Agent), grafické rozlíšenie obrazovky/skutočná mierka zobrazenia v prehliadači.
Systémové info:
V prípade grafického (zobrazovacieho) problému, môžete zaslať fotosnímok obrazovky (napr. zatlačením klávesy Print Screen a vložením cez Ctrl+V do programu, ktorý vie ukladať obrázky, napr. Maľovanie/Kreslenie a uložiť alebo odfotením mobilným telefónom/smartfónom).
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png gz rar zip.

Tento formulár bude odoslaný správcovi webového sídla (webmasterovi).

CAPTCHA
Antispamová ochrana.
Toto je kontrolná otázka, či ste skutočne človek alebo automatizovaný robot.
14 + 17 + písmeno v abecede pred "s" =
Vyriešte tento jednoduchý problém a vložte výsledok. Napríklad vpíšte 13c.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia