Vyzvi srdce k pohybu (2021)

Verzia pre tlačPDF verzia

Vyzvi srdce

Celonárodná kampaň - súťaž v roku 2021

V súvislosti so Svetovým dňom Pohybom ku zdraviu (10. máj) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Podporovateľmi kampane a súťaže sú Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Slovenská obezitologická asociácia, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie a spoločnosť Planeat.

 

Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021. Jej cieľom je zvýšiť pohybovú aktivitu u obyvateľstva v rozsahu minimálnych odporúčaní stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou – venovať sa aspoň 30 minút denne rôznym druhom pohybovej aktivity v adekvátnej intenzite.

 

Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku. Súčasťou kampane je súťaž o vecné dary v podobe peňažných poukážok na nákup športových potrieb či personalizované jedálničky.

 

Podmienkou zaradenia do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity strednej intenzity aspoň 150 min/týždeň alebo vysokej intenzity aspoň 75 min/týždeň alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne, počas minimálne 4 týždňov za sebou.

 

Online formulár alebo účastnícky list môže súťažiaci vyplniť len raz.
Online formulár bude sprístupnený až mesiac po začatí kampane. Ak sa súťažiaci rozhodne pre túto formu, mal by si pred začatím vykonávania aktivít poznačiť počiatočnú telesnú hmotnosť a aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár.

 

Po splnení podmienok súťaže, na konci kampane, najneskôr do 8.8.2021 je potrebné:
- vyplniť online formulár
alebo
- poslať vyplnený účastnícky list:
      * e-mailom na adresu: poradna.zdravia@vzbb.sk
      alebo
      * klasickou poštou na adresu:
          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
          Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
          Cesta k nemocnici 1
          975 56 Banská Bystrica.

 

Detailnejšie informácie sa nachádzajú na:

 

Záujemcovia o poradenstvo k súťaži:

(v rámci územného obvodu okresov Košice-mesto a Košice-okolie)

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia