Vyhlásenie o prístupnosti

Verzia pre tlačPDF verzia

webmasterSprávca obsahu:

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR
Správca obsahu webového sídla (Webmaster):
informatik@ruvzke.sk, 055/7860 121
Napísať odkaz administrátorovi webového sídla

 

operatorTechnický prevádzkovateľ:

ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice, SR
Riešenie porúch a technická podpora:
hosting@antik.sk, 055/30 12345 (24 hodín denne)
Napísať odkaz

 

Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo https://www.ruvzke.sk spĺňa základné štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok dané Výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, a v znení Výnosu č. 137/2015 Z. z. a s ním súvisiacimi prílohami podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

 

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) s dostatočným kontrastom pre znevýhodnených občanov - osoby so špecifickými potrebami s prihliadnutím na odporúčania Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Blind Friendly Web.

Farba textu a pozadí sú navrhnuté s prihliadnutím na dostatočný kontrast. Text by mal byť dobre čitateľný aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Pre ľahšiu čitateľnosť týchto internetových stránok je k dispozícií aj Textová verzia.

 

httpsPrezeranie tohto webového sídla Vašim internetovým klientom (prehliadačom) je bezpečné. Komunikácia so serverom je šifrovaná prostredníctvom protokolu na zabezpečenie SSL.

 

validatorWebové sídlo je pravidelne validované službou W3C. Štruktúra layoutu a obsahu je vytvorená štrukturálnym najnovším štandardom HTML5. Vizuálna prezentácia je tvorená pomocou kaskádových štýlov CSS nezávisle od obsahu, vďaka tomu je zobrazovanie možné aj na ďalších výstupných zariadeniach. Taktiež je webové sídlo pravidelne validované službou WCAG 2.0 na pravidlá prístupnosti webu.

 

Validačné nástroje:

HTML5
W3C HTML validator

CSS3
W3C CSS validator

Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
W3C WCAG validator


WCAG validator

 

Použitím najnovších technológií HTML (v5) a CSS (v3) má webové sídlo responzívny webdesign - vyhodnocuje parametre zobrazovacieho zariadenia a následne mu prispôsobuje dizajn a zobrazenie webovej stránky. Dokáže sa prispôsobiť rôznym veľkostiam a rozlíšeniam displejov zariadení (smartphone, tablet, netbook, monitor).

Responzívny web

Pre správne zobrazenie, fungovanie a zároveň bezpečnejšie prehliadanie, odporúčame používať aktualizované verzie internetových prehliadačov.

MobileFriendly web
Test vhodnosti pre mobilné zariadenia

 

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Grafické spracovanie je optimalizované a testované pre rozlíšenia: 1920x1080, 1440x900, 1280x960, 1280x720 a 640x360/360x640 bodov s farebnou škálou 24-bit.

Kódovanie textu je v znakovej sade Unicode (UTF-8).

Na celom webovom sídle nie sú použité klávesové skratky.

Nové okná sa otvárajú len v odôvodnených prípadoch. Užívateľ o tom rozhoduje je o tom vopred upozornený. Vzhľadom na použitý HTML štandard je na otváranie nového okna použitý JavaScript.

Všetky externé odkazy sú označené ikonkou Externý odkaz a sú otvárané do nového okna. V prípade, že JavaScript nie je povolený, odkaz nie je označený ikonkou a otvorí sa v pôvodnom okne.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah (napr. správnosť, úplnosť, aktuálnosť), funkčnosť, dostupnosť ani bezpečnosť webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto webového sídla. Taktiež nenesieme žiadnu zodpovednosť ani za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím stranám.

Odkaz pre tlač Verzia pre tlač uvedený na stránke otvára obsah pre tlač do nového okna. V prípade, že JavaScript nie je povolený, obsah tlače sa otvorí v pôvodnom okne. Tlač je možná bežným spôsobom z internetového prehliadača (internetové stránky disponujú aj CSS štýlom pre tlač) - funkčnosť tlače nie je obmedzená.

Odkaz PDF verzia PDF/FDF slúži na skonvertovanie zobrazenej internetovej stránky do PDF dokumentu. Uvedený odkaz na stránke je funkčný, len ak je JavaScript povolený.

 

Na tomto webovom sídle sú niektoré informácie dostupné v inej než textovej alebo hypertextovej podobe. Odkazy vedúce na takéto súbory sú vyznačené príslušnou ikonkou upozorňujúcu na iný obsah cieľového odkazu.

Súbory na tomto webovom sídle sú publikované vo formátoch:

  • PDF   PDF
  • FDF   PDF - formulár
  • DOCX   DOCX
  • ZIP   ZIP (Komprimovaný formát - Dekompresiu podporuje už väčšina známych, v súčasnosti používaných operačných systémov a nie je potrebný samostatný dekomprimačný program.)

Súbory iných formátov/typov (ako napr. audiozáznam, videozáznam) nie sú použité.

 

No Adobe Flash, Java, Silverlight
Na webovom sídle nie sú použité žiadne technológie Adobe® Flash / JavaTM / Microsoft SilverlightTM.


Výnimky prístupnosti s odôvodnením:

Vzhľadom na dynamický charakter interaktívnej mapy aplikácie Google Maps API je pre plnú funkcionalitu povolenie JavaScript nutné. Tento doplnok je štandardnou súčasťou moderných internetových prehliadačov a už v predvolenom nastavení je povolený.

Internetové URL adresy externých odkazov Externý odkaz nemusia byť v súlade s podmienkami validnosti podľa štandardov konzorcia W3C.

 

paragraphPodmienky pre použitie:


Pri preberaní a šírení údajov z webového sídla https://www.ruvzke.sk musí byť uvedený ako zdroj informácií Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Publikovať obsah stránok webového sídla v tlači, na iných webových sídlach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase a s uvedením zdroja. V opačnom prípade sa to považuje za porušenie autorského zákona.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nezodpovedá za prípadné škody, straty ani náklady, ktoré vzniknú následkom používania webového sídla, prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania či prevádzkovej poruchy.

 

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu webového sídla https://www.ruvzke.sk a len Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach má právo rozhodovať o úprave, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti tohto webového sídla.

 

alertV prípade akýchkoľvek pripomienok/problémov s prístupnosťou a zobrazením obsahu alebo funkčnosťou webového sídla, resp. Vaše námety, nápady či technické otázky nám môžete nahlásiť a zaslať prostredníctvom formulára (dostupné z každej webovej podstránky) alebo zaslaním správy na adresu správcu webových stránok (Webmaster). Za prípadné nedostatky sa ospravedlňujeme. Budeme sa snažiť o ich včasné odstránenie.

 

QR kód
(vizitka - s kontaktnými údajmi)
QR kód s kontaktnými údajmi (klikni pre originálnu veľkosť QR kódu)

 

Internetové stránky webového sídla https://www.ruvzke.sk sú vytvárané redakčným systémom.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia