Usmernenie ÚVZ SR v súvislosti s ochranou osobých údajov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia