Usmernenie ÚVZ SR v súvislosti s ochranou osobých údajov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia