Umývaj si ruky - zachrániš život (2018)

Verzia pre tlačPDF verzia

SepsaKampan-ruky

Kampaň

"Save Lives: Clean Your Hands"

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

v rámci programu WHO

"Clean Care Is Safer Care"

"Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť"


 

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať na význam správnej hygieny a dezinfekcie rúk, ktorá je jedným z najúčinnejších krokov prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je zameranie sa na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk. Tento rok je kampaň zameraná na prevenciu sepsy s heslom "It's in your hands - prevent sepsis in health care" (Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení - je vo vašich rukách). Súčasne Svetová zdravotnícka organizácia opätovne vyzýva nemocnice k registrácii do siete nemocníc, ktorú buduje. Zaregistrovaním sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré si kladie za cieľ pozdvihnúť povedomie o správnej hygiene rúk. Do siete je zatiaľ prihlásených 19 217 nemocníc z celého sveta, v rámci Slovenskej republiky je registrovaných 38 nemocníc.

Podrobnejšie informácie a edukačné materiály sú dostupné na stránke WHO a RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

 

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia