Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (8. ročník)

Verzia pre tlačPDF verzia

Kampan-poster1Kampan-poster2

8. ročník Kampane

"Save Lives: Clean Your Hands"

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

v rámci programu WHO

"Clean Care Is Safer Care"

"Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť"


 

Dňa 5. mája 2016 sa uskutoční 8. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať na význam správnej hygieny a dezinfekcie rúk, ktorá je jedným z najúčinnejších krokov prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Presadzuje potrebu zlepšiť a dodržiavať postupy na umývanie a dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a predpísaným spôsobom s cieľom zabrániť šíreniu infekcií v zdravotníckych zariadeniach.

Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je zameranie sa na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk. Tento rok je kampaň zameraná na chirurgické odbory (od chirurgických ambulancií cez chirurgické oddelenia až po operačné sály). Svetová zdravotnícka organizácia opätovne vyzýva nemocnice k registrácii do siete nemocníc, ktorú buduje. Zaregistrovaním sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré si kladie za cieľ pozdvihnúť povedomie o správnej hygiene rúk. Do siete je zatiaľ prihlásených 18 365 nemocníc z celého sveta, v rámci Slovenskej republiky je registrovaných 37 nemocníc.

Podrobnejšie informácie a edukačné materiály sú dostupné na stránke WHO a RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

 

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia