Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (7. ročník)

Verzia pre tlačPDF verzia

Kampan-poster1
Kampan-poster2

7. ročník Kampane

"Save Lives: Clean Your Hands"

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

v rámci programu WHO

"Clean Care Is Safer Care"

"Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť"

 

Dňa 5. mája 2015 sa uskutoční 7. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať na význam správnej hygieny a dezinfekcie rúk, ktorá je jedným z najúčinnejších krokov prevencie nozokomiálnych nákaz a  šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Presadzuje potrebu zlepšiť a dodržiavať postupy na umývanie a dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a predpísaným spôsobom s cieľom zabrániť šíreniu infekcií v zdravotníckych zariadeniach.

Tento rok sa kampaň zameriava na pomoc zdravotníckym zariadeniam pri ich registrácii do siete nemocníc, ktorú buduje WHO. Zaregistrovaním sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktoré si kladie za cieľ pozdvihnúť povedomie o správnej hygiene rúk. WHO zverejnila vyhlásenia krajín, ktoré podpísali ministri zdravotníctva. Vyhlásenie ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka na podporu kampane WHO „Clean care is safe care“ odovzdal štátny tajomník MZ SR regionálnej riaditeľke WHO pre Európu Zsuzsanne Jakab v Kodani. Do siete je zatiaľ prihlásených 17 254 nemocníc z 33 krajín, v rámci Slovenskej republiky je registrovaných 25 nemocníc.

Podrobnejšie informácie a edukačné materiály sú dostupné na stránke WHO a RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

 

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia