Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (6. ročník)

Verzia pre tlačPDF verzia
Umývaj si ruky - zachrániš život

It takes just
5 Moments
to change
the world

Clean your
hands, stop
the spread of
drug-resistant
germs!

 

 

SAVE LIVES: Clean Your Hands

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

Dňa 5. mája 2014 sa uskutoční 6. ročník kampane "Save Lives: Clean Your Hands" ("Umývaj si ruky - zachrániš život"), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať na to, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke WHO. Tento ročník je zameraný aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta pred rezistentnými kmeňmi a poukázanie na dôležitosť dodržiavania 5 momentov hygieny rúk. Podľa údajov WHO sa do tejto celosvetovej kampane zaregistrovalo 17 036 nemocníc a zdravotníckych zariadení v 171 krajinách (údaj k 2.5.2014).

Antimikrobiálna rezistencia je globálny problém. Infekcie spôsobené rezistentnými patogénmi zvyšujú úmrtnosť a predlžujú pobyt v nemocnici. Táto situácia je obzvlášť závažná, pretože za posledných 25 rokov neboli vyvinuté žiadne nové triedy antibiotík, čím sa obmedzujú terapeutické možnosti liečby týchto infekcií.

Súčasťou tohtoročnej kampane je aj globálny prieskum multirezistentných organizmov "WHO global (laboratory-based) survey on multidrug-resistant organisms (MDROs) in health care". WHO tento rok žiada laboratóriá v zdravotníckych zariadeniach po celom svete, ktoré sú registrované v sieti nemocníc, o predloženie údajov týkajúcich sa výskytu piatich vybraných multirezistentných organizmov (MDROs), a to: methicilín - rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycín - resistentné enterokoky, Enterobacteriaceae produkujúce ESBL, karbapeném rezistentné Enterobacteriaceae (CRE), multirezistentné Acinetobacter spp. (MRAB). Výsledné dáta budú jedinečné v tom, že poskytnú informácie o globálnej záťaži týchto patogénov. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke WHO.

 

Mojich 5 momentov v hygiene rúk:
Leták 1
Leták 2
Leták 3

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia