Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k medializovaným informáciám v súvislosti s realizáciou projektu „Hrou proti AIDS“ na Základnej škole Gemerská ulica v Košiciach

Verzia pre tlačPDF verzia

(Tlačová správa zo dňa 4.12.2014)

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam niektorých rodičov žiakov Základnej školy na Gemerskej ulici v Košiciach a ich uverejneniu tendenčným spôsobom v článku pod názvom „Rodičia: Deti v škole znázorňovali sex!“ (Korzár; 278/2014; 03/12/2014; s.: 5; krs, kag ; Zaradenie: REGIÓN), ako aj voči súvisiacim článkom uverejneným v ďalších médiách.

Interaktívny projekt Hrou proti AIDS vekovo primeraným spôsobom poskytuje informácie o veľmi závažnej a vysoko citlivej téme ochrany zdravia pred pohlavne prenosnými ochoreniami, ktorých výskyt má v Slovenskej republike v posledných rokoch stúpajúci trend. Nie je možné zatvárať si oči pred skutočnosťou, že pohlavný styk nie je vo vekovej skupine 14 - 15 ročných detí výnimkou. Podľa informácií uverejnených v Národnej správe o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15 – ročných školákov na základe prieskumu, ktorý sa realizoval v rokoch 2010/2011 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School Aged Children“ (So zdravím súvisiace správanie školákov) má na Slovensku skúsenosť s pohlavným stykom 13% školákov (15% chlapcov a 10% dievčat) vo veku 15 rokov, a podľa doteraz nezverejnených výsledkov ostatného prieskumu má toto percento stúpajúci trend. Hovoriť o téme ochrany zdravia pred pohlavne prenosnými ochoreniami, ako aj o ochrane pred neželaným tehotenstvom, je teda vysoko aktuálne. Projektom Hrou proti AIDS, ktorý moderujú skúsené odborníčky, sú žiakom deviatych ročníkov a študentom prvých ročníkov gymnázií, stredných škôl a stredných odborných učilíšť poskytované nesmierne cenné a dôležité informácie pre ich život a zdravie, s ohľadom na predchádzanie možných následkov ochorení, a s dôrazom na zodpovedný prístup k partnerským vzťahom a k pohlavnému životu vôbec. Cieľom projektu nikdy nebolo, nie je a nebude upozorňovať na samotný pohlavný akt, tento sa v projekte spomína výlučne v súvislosti s prenosom vírusu HIV a iných pohlavne prenosných ochorení. Ako rozhodujúci spôsob prenosu ho však nie je možné v projekte obísť. Zároveň absolútne vylučujeme akýkoľvek nátlak voči žiakom a študentom pri realizácii projektu, práve naopak, vysoko sa rešpektuje právo žiaka nezúčastniť sa aktivity, pokiaľ sa jej zúčastniť nechce.

V závere zdôrazňujeme, že projekt Hrou proti AIDS sa úspešne realizuje nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách (napr. Česká republika a Nemecko), je práve pre svoju formu a obsah obľúbený u žiakov aj učiteľov, a negatívne reakcie zo strany niektorých rodičov a žiakov na vyššie uvedenej škole (jedná sa o prvý takýto prípad v desaťročnej histórii realizácie projektu) a ich spracovanie predovšetkým v denníku Korzár považujeme za zneváženie našej práce v tejto oblasti.

 

Spracovala: MUDr. Jana Kollárová

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia