Vyšetrenie protilátok proti Treponema pallidum

Verzia pre tlačPDF verzia

Zásady správneho odberu a doručovania biologického materiálu na sérologické vyšetrenie syfilisu.

 1. Krv odoberte zásadne nalačno, do sterilnej skúmavky, za aseptických podmienok, bez pridania protizrážanlivých a stabilizujúcich prostriedkov a nechajte stáť 2 – 3 hod. pri izbovej teplote, keď je to možné, odlejte sérum do sterilnej skúmavky, eppendorfky.
 2. Odoberte dostatočné množstvo biologického materiálu:
  • krv – najmenej 5 ml
  • sérum – najmenej 1,5 ml
  • likvor – najmenej 1,5 ml
 3. Správne a čitateľne vyplňte sprievodný list, ktorý zabezpečte tak, aby nedošlo ku kontaminácii biologickým materiálom. Vložte ho do obálky, mimo skúmavku! Ak bol pacient u nás už vyšetrený, uveďte číslo predchádzajúceho vyšetrenia.
 4. Skúmavku s biologickým materiálom označte menom pacienta a rokom narodenia (v zhode so sprievodným listom).
 5. Biologický materiál do odoslania skladujte pri teplote +4°C.
  Keď materiál odosielate poštou, objednávajte pacientov, pokiaľ je to možné, začiatkom týždňa, aby sa vzorky počas transportu (víkend a sviatky) neznehodnotili.

 

Sprievodný list na konfirmačné vyšetrenie protilátok proti Treponema pallidum

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia