Svetový deň zdravia - 7. apríl (2017)

Verzia pre tlačPDF verzia

Dátum - 7. apríl sa uznáva od roku 1948 za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.

 

Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2017 je "Depresia - hovorme o nej".

 

 

V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Svetovou zdravotníckou organizáciou a Úradom verejného zdravotnícta SR sa v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia uskutoční spoločná akcia na výstave EXPO Trenčín (Zdravý životný štýl 2017) v dňoch 5. - 7.4.2017. Ide o spoločný stánok so zabezpečením antropometrických meraní a biochemického vyšetrenia (VšZP, RÚVZ Trenčín), poskytnutia informačných materiálov a poradenstva v oblasti duševného zdravia (Liga za duševné zdravie).

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia