Svetový deň vody - 22. marec (2018)

Verzia pre tlačPDF verzia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov a predstaviteľov miestnej samosprávy, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude

dňa 22. 03. 2018 (štvrtok)

v čase od 8.00 do 12.00 hod.

na pracovisku  Ipeľská 1, 040 11 Košice

bezplatne vykonávať laboratórne rozbory vody v ukazovateľoch dusitany a dusičnany.


Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní (nie z verejného vodovodu) v okresoch Košice I - IV a Košice – okolie za predpokladu, že vzorky pitnej vody budú odobraté do označených čistých sklenených fliaš v množstve najmenej 250 ml.


Zároveň bude zamestnancami RÚVZ poskytované aj odborné poradenstvo v problematike pitnej vody so zameraním najmä na ochranu individuálnych vodných zdrojov, čistenie studní, dezinfekciu pitnej vody a kvalitu vody.

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia