Svetový deň pohybu (2015)

Verzia pre tlačPDF verzia

10. máj 2015

Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

 


 

Pri príležitosti Svetového dňa "Pohybom ku zdraviu"
bude v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
11. 5. 2015 (pondelok)

zameraný na informovanie verejnosti o závažnosti hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia