Svetový deň duševného zdravia - 10. október (2016)

Verzia pre tlačPDF verzia

Svetový deň duševného zdravia prebieha 10. októbra každý rok, s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany pracujúce v oblasti duševného zdravia hovoriť o svojej práci a tom, čo je ešte potrebné urobiť', aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí na celom svete. Téma tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia sa vzťahuje na "psychologickú prvú pomoc". Ide o psychologickú podporu zo strany zdravotníckeho personálu, učiteľov, komunitných pracovníkov, či iných odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, tým ktorí potrebujú pomoc.

 

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia