Spôsob úhrady správneho poplatku

Verzia pre tlačPDF verzia

Elektronické podanie
ÚPVS

EKOLOK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach je zapojený do centrálneho platobného systému E-KOLOK.

 

Správny poplatok môžete uhradiť rôznymi spôsobmi:

 

1. prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu tzv. kiosku umiestneného vo vstupnom vestibule na Ipeľskej 1 v Košiciach

 

KIOSK


Platobná karta         Platobná bezdotyková karta

 

Nakoľko pridelený samoobslužný platobný terminál (kiosk) nedisponuje funkciou hotovostného obratu:

 

Pri problémoch s používaním samoobslužného kiosku požiadajte o asistenciu pracovníka vrátnice, resp. kontaktujte infolinku 18 666.

Pred kontaktovaním infolinky si pripravte základné údaje: identifikačný kód samoobslužného kiosku ("D64"), dátum a čas zrealizovanej transakcie, výška zaplateného poplatku a ID kód služby.

 

[ Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami ]

 

2. hotovostne - osobne v našej pokladni na Ipeľskej 1 v Košiciach počas úradných hodín

Zaplatenie v hotovosti je možné len do výšky 300,- eur/platobný predpis.

Pri vyššom správnom poplatku t. j. cez 300,- eur/platobný predpis len bezhotovostne.

POZOR:
Tento spôsob dočasne pozastavený - Koronavírus

 

3. prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok

eKolok pre Android
GooglePlay

GooglePlay - eKolok

Scenár úhrady mobilnou aplikáciou

 

Po zaplatení poplatku sa objaví v aplikácii QR kód, ktorý následne prostredníctvom svojho mobilného telefónu je potrebné ukázať úradníkovi. Ten ho vo svojej aplikácii overí a spotrebuje.

V prípade potreby, Vám úradník vytlačí doklad o úhrade.

 

4. prostredníctvom webovej aplikácie eKolok

Webová aplikácia eKolok sa nazýva aj Virtuálny kiosk. Ide o webovú aplikáciu, ktorá je dostupná na stránke https://m.ekolky.gov.sk a je možné ju využiť na úhradu správnych alebo súdnych poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. Prostredníctvom webovej aplikácie eKolok si môžete zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku na Vami vybranú službu alebo uhradiť platobný predpis, ktorý Vám zaslal správny orgán alebo súd.

 

Príručka pre úhrady webovou aplikáciou

 

5. bezhotovostne (len do 1.1.2019) - bankovým prevodom (Internet bankingom) na zberný podúčet

 

6. poštovým poukazom uhradeným na pobočke Slovenskej pošty, a.s.

 

POZOR:
Správny poplatok uhradený mimo nášho úradu alebo Slovenskej pošty, a.s. nie je akceptovateľný!

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia