Vzory prevádzkových poriadkov

Verzia pre tlačPDF verzia

Vzory prevádzkových poriadkov vypracoval ÚVZ SR.

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia

vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia
vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia

vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo
vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež

vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia pre deti a mládež
vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia pre deti a mládež

vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania
vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania

vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat
vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat

vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy + harmonogram upratovania
vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy + harmonogram upratovania

vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy: H a P vety, výstražné symboly)
vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy: H a P vety, výstražné symboly)

vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov

vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania
vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu

vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou
vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu

vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom
vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia