Vzory prevádzkových poriadkov

Verzia pre tlačPDF verzia

Vzory prevádzkových poriadkov vypracoval ÚVZ SR.

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia
vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia
vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti
vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti
vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež
vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia pre deti a mládež
vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania
vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat
vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy + harmonogram upratovania
vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy: H a P vety, výstražné symboly)
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu
vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu
vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom
vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia