Spôsob úhrady správneho poplatku

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia

Elektronické podanie
ÚPVS

EKOLOK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach je zapojený do nového centrálneho platobného systému E-KOLOK.

 

Správny poplatok môžete uhradiť rôznymi spôsobmi:

 

1. prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu tzv. kiosku umiestneného vo vstupnom vestibule na Ipeľskej 1 v Košiciach

 

KIOSK


Platobná karta         Platobná bezdotyková karta

 

Nakoľko pridelený samoobslužný platobný terminál (kiosk) nedisponuje funkciou hotovostného obratu:

 

Pri problémoch s používaním samoobslužného kiosku požiadajte o asistenciu pracovníka vrátnice, resp. kontaktujte infolinku 18 666.

Pred kontaktovaním infolinky si pripravte základné údaje: identifikačný kód samoobslužného kiosku ("D64"), dátum a čas zrealizovanej transakcie, výška zaplateného poplatku a ID kód služby.

 

2. hotovostne - osobne v našej pokladni na Ipeľskej 1 v Košiciach počas úradných hodín

Zaplatenie v hotovosti je možné len do výšky 300,- eur/platobný predpis.

Pri vyššom správnom poplatku t. j. cez 300,- eur/platobný predpis len bezhotovostne.

 

3. prostredníctvom mobilnej aplikácie

eKolok pre Android
GooglePlay

GooglePlay - eKolok

Scenár úhrady mobilnou aplikáciou

 

Po zaplatení poplatku sa objaví v aplikácii QR kód, ktorý následne prostredníctvom svojho mobilného telefónu je potrebné ukázať úradníkovi. Ten ho vo svojej aplikácii overí a spotrebuje.

V prípade potreby, Vám úradník vytlačí doklad o úhrade.

 

4. bezhotovostne - bankovým prevodom (Internet bankingom) na zberný podúčet:

 

IBAN: SK6665000008870020545796
BIC/SWIFT: POBNSKBA
Poštová banka, a.s.

 

Pre identifikáciu platby pri bezhotovostnom prevode uvedie:

 • Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ:
  • Variabilný symbol: IČO
  • Špecifický symbol: Číslo podania
  • Poznámka: Názov/obchodné meno

 

 • Fyzická osoba:
  • Variabilný symbol: neuvádza
  • Špecifický symbol: Číslo podania
  • Poznámka: Meno a priezvisko

 

5. potvrdením pre evidenciu poplatkov uhradeným na pobočke Slovenskej pošty, a. s.

eKolok

"Potvrdenie pre evidenciu poplatku"
Vydal: Slovenská pošta, a. s.

 

eKolky

 

6. poštovým poukazom uhradeným na pobočke Slovenskej pošty

 

POZOR:
Správny poplatok uhradený mimo nášho úradu alebo Slovenskej pošty nie je akceptovateľný!

 


 

Dňom 1. októbra 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 286/2012 Z. z. (bod 49 - položka 150), ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia