Služobný preukaz - odcudzenie, strata

Verzia pre tlačPDF verzia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zverejňuje nahlásené odcudzenie alebo stratu služobného preukazu zamestnancov:

 • Oľga Czöveková
  Vydaný: 01. 10. 2011
  Strata nahlásená: 11. 06. 2020
 • RNDr. Michal Bečka, PhD.
  Vydaný: 13. 12. 2018
  Strata nahlásená: 03. 05. 2023
  Číslo preukazu: 128

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia