Mapa webu

Často kladené otázky s odpoveďami

 • Elektronizácia (e-Government) (8)

  Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) / Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) / Elektronické úradné schránky (e-Schránky) ...

 • Peľ (2)

  Koncentrácia peľových zŕn a monitoring...

 • Poradne zdravia (3)

  Všetko týkajúce sa poradní zdravia...

 • Voda (5)

  Zásady pri čistení a dezinfekcii vody, analýzy vzoriek vody, domové studne...

 • Technické (7)

  Všetko k funkčnosti webového sídla...

 • Nezaradené (5)

  Rôzne, ktoré sa podľa obsahu nezaradili do žiadnej z vyššie menovaných tématických skupín.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia