Petície

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, posledná zmena zákonom č. 29/2015 Z. z. zo dňa 28. januára 2015, je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli ak to technické podmienky umožňujú, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia.

 

Petícia za zachovanie a dodržiavanie nočného kľudu na Kuzmányho sídlisku - vyjadrenie

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia