Problém pri čítaní PDF dokumentov v prehliadači Google Chrome

Verzia pre tlačPDF verzia

Ak sa pri otváranie PDF dokumentu v internetovom prehliadači Google Chrome zobrazí dokument len v úzkej hornej časti obrazovky a čítanie je diskomfortné, problém spôsobuje Google Chrome. Pre vyhnutie sa tomuto problému si môžete nainštalovať zásuvný modul napr. PDF Viewer alebo si deaktivujte otváranie PDF dokumentov v prehliadači Google Chrome (deaktivácia nie je predmetom našej odpovede) a otvárajte PDF dokument v inej aplikácii resp. inom internetovom prehliadači.

Zaradenie do kategórie: 

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia