Masmediálne príspevky

Verzia pre tlačPDF verzia
Uverejnené príspevky v médiách:
rok 2017 (325 KB)
rok 2016 (116 KB)
rok 2015 (142 KB)
rok 2014 (311 KB)
rok 2013 (265 KB)
rok 2012 (162 KB)
rok 2011 (128 KB)

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia