Nachádzate sa tu

Kúpacia sezóna

Verzia pre tlačPDF verzia

Za kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) je vo všeobecnosti považované obdobie s najvyššou návštevnosťou kúpajúcich sa, čo je v našich podmienkach obdobie spravidla od 15. júna do 15. septembra. V prípade organizovanej rekreácie je KS aj skutočným obdobím prevádzky prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska.


 

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas KS (týždenné aktualizácie)

 

Cyanobacteria
Cyanobaktérie (sinice)

 

 

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu

 


 

IS VODY
Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie v SR
(Slovenská agentúra životného prostredia)

 

Enviro portál
(Informačný portál MŽP SR)

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o cookies | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk