Prírodné vodné plochy a umelé kúpaliská v pôsobnosti RÚVZ Košice

Verzia pre tlačPoslať e-mailomPDF verzia
Monitoring pre Profil Aktualizovane
Vodná nádrž Pod Bukovcom detail       (k: 12. 09. 2018 - 14:10)
Vodná nádrž Jazero detail (k: 12. 09. 2018 - 14:12)
Vodná nádrž Ružín detail       (k: 12. 09. 2018 - 14:13)
Umelé kúpaliská v okrese Košice – okolie detail (k: 12. 09. 2018 - 14:09)
Umelé kúpaliská v Košiciach detail (k: 12. 09. 2018 - 14:09)

 

Cyanobacteria
Cyanobaktérie (sinice)

 

 

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2018

 

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o Zozname vôd určených na kúpanie a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny.

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 32 lokalít za vody určené na kúpanie. Pre kúpaciu sezónu 2018 je navrhnutých 31 lokalít. Dolno Hodrušské jazero bude mať aj naďalej zníženú hladinu vody z dôvodu rekonštrukcie hrádze, t. j. jazero bude aj počas kúpacej sezóny 2018 mimo prevádzky.

 


 

IS VODY
Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie v SR
(Slovenská agentúra životného prostredia)

 

Enviro portál
(Informačný portál MŽP SR)

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia