Kúpacia sezóna

Verzia pre tlačPDF verzia

Za kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) je vo všeobecnosti považované obdobie s najvyššou návštevnosťou kúpajúcich sa, čo je v našich podmienkach obdobie spravidla od 15. júna do 15. septembra. V prípade organizovanej rekreácie je KS aj skutočným obdobím prevádzky prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska.


 

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas KS
Teploty vodných nádrží (aktualizácie: pondelok/štvrtok)
Zoznam vôd určených na kúpanie pre KS

 

Cyanobacteria
Cyanobaktérie (sinice)

 


 

Kvalita vody na kúpanie - enviro portál
(Informačný portál rezortu MŽP SR)

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia