Prírodné vodné plochy a umelé kúpaliská v pôsobnosti RÚVZ Košice

Prírodné vodné plochy a umelé kúpaliská v pôsobnosti RÚVZ Košice

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia
Monitoring pre Profil Aktualizovane
Vodná nádrž Pod Bukovcom detail       (k: 31. 07. 2018 - 15:12)
Vodná nádrž Jazero detail (k: 16. 08. 2018 - 11:32)
Vodná nádrž Ružín detail       (k: 17. 08. 2018 - 09:43)
Umelé kúpaliská v okrese Košice – okolie detail (k: 17. 08. 2018 - 09:34)
Umelé kúpaliská v Košiciach detail (k: 17. 08. 2018 - 09:35)

 

Cyanobacteria
Cyanobaktérie (sinice)

 

 

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2017

 

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o Zozname vôd určených na kúpanie a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny.

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 32 lokalít za vody určené na kúpanie. Pre kúpaciu sezónu 2017 je navrhnutých 29 lokalít, 3 vody určené na kúpanie budú zatvorené z dôvodu rekonštrukcie (znížená hladina vody, príp. úplne vypustená voda z vodnej nádrže z dôvodu rekonštrukcie bezpečnostného prepadu alebo rekonštrukcií hrádz). Jedná sa o lokality Kunovská priehrada, Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richnavské jazero.

 


 

IS VODY
Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie v SR
(Slovenská agentúra životného prostredia)

 

Enviro portál
(Informačný portál MŽP SR)

web statistics

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia