Kúpacia sezóna

Verzia pre tlačPDF verzia

Za kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) je vo všeobecnosti považované obdobie s najvyššou návštevnosťou kúpajúcich sa, čo je v našich podmienkach obdobie spravidla od 15. júna do 15. septembra. V prípade organizovanej rekreácie je KS aj skutočným obdobím prevádzky prírodného kúpaliska (ďalej len „PK“) alebo umelého kúpaliska (ďalej len „UK“).


 

Cyanobacteria
Cyanobaktérie (sinice)

 

 

Zoznam vôd určených na kúpanie pre KS

 


 

IS VODY
Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie v SR
(Slovenská agentúra životného prostredia)

 

Enviro portál
(Informačný portál MŽP SR)

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia