Často kladené otázky s odpoveďami - Peľ

Koncentrácia peľových zŕn a monitoring...

Peľový monitoring sa vykonáva v týždenných intervaloch počas peľovej sezóny a výsledky sú zverejnené za predchádzajúci kalendárny týždeň (KT).

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba počítať s tým, že v blízkosti súvislejších rastlinných porastov sa vyskytuje vždy väčšie množstvo peľu.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia