Často kladené otázky s odpoveďami - Poradne zdravia

Všetko týkajúce sa poradní zdravia...

Výsledok vyšetrenia svedčí o riziku mutagenity, nie o akútnom nádorovom ochorení. Pri zlom výsledku sa jedná o komplexný problém a odporúčame kontaktovať Poradňu genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny.

V poradni HIV/AIDS je možné si dať anonymne a bezplatne vyšetriť. Výsledky sa odovzdávajú len osobne.

V poradni odvykania od fajčenia Vám poradia naši kvalifikovaní zamestnanci.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia