Epidemiológia

Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov (2017)

V priebehu januára 2017 hlásili brazílske úrady viac ako 400 prípadov žltej zimnice a viac ako 80 úmrtí v štyroch provinciách na juhovýchode Brazílie. Ochorenie sa vyskytuje aj v takých oblastiach, ktoré nepatria medzi rizikové z hľadiska šírenia žltej zimnice. Ide o provincie Bahia, MinasGerais, SaoPaulo a Espírito Santo. Najviac prípadov ochorenia bolo zistených v provincii MinasGerais, menej v jej susedných provinciách. Laboratórne potvrdené prípady boli hlásené v provinciách MinasGerais, Espírito Santo a SaoPaulo, z provincie Bahia hlásili podozrivé prípady.

Svetový deň AIDS - 1. december (2016)

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 28. krát. Témou tohto ročníka je „Hands up for #HIVprevention“, čiže „Dvihnite ruku za prevenciu pred HIV“.

Európsky imunizačný týždeň (2016)

EIW

 

Európsky imunizačný týždeň - 11. ročník

„Vyplňme medzeru v imunizácii“

 

Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch pre rómske osady (2015)

Prichádzajúce jesenné obdobie prináša so sebou hneď niekoľko nástrah. Zmena počasia u mnohých ľudí spôsobuje prepuknutie chrípky. Pri prechádzkach lesom v relatívne priaznivých teplotách zas číhajú kliešte, ktoré sú príčinou vážnych chorôb. Práve na prevenciu infekčných ochorení - chrípky a ochorení prenášanými kliešťami, sa zameral Úrad verejného zdravotníctva SR. V tomto období preto distribuuje špeciálne letáky, určené pre rómsku komunitu.

Svetový deň hepatitídy - 28. júl (2015)

28. júl 2015

Svetový deň hepatitídy

 


 

Témou tohoročného Svetového dňa hepatitíd je „Predchádzajme hepatitíde. Konajme teraz“.

Hepatitídy sú spôsobované piatimi rôznymi vírusmi. Infekcii týmito vírusmi každoročne podľahne približne 1,45 milióna ľudí.

Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (6. ročník)

Umývaj si ruky - zachrániš život

It takes just
5 Moments
to change
the world

Clean your
hands, stop
the spread of
drug-resistant
germs!

Výskyt divého poliovírusu typ 1 v Izraeli a riziko možného šírenia (2013)

Virus

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a Európske centrum pre kontrolu prenosných ochorení (ECDC) upozorňujú na riziko šírenia divého poliovírusu typ 1 z Izraela do iných krajín. Od začiatku februára do konca augusta 2013 bol z 91 vzoriek odpadových vôd z 27 odberových miest v južnej a strednej časti Izraela izolovaný divý poliovírus typ 1.

Stránky

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia