Archív príspevkov

Verzia pre tlačPDF verzia

AKTUALITY

Súčasná chrípková sezóna prerástla do chrípkovej epidémie ešte pred vianočnými prázdninami
Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom
Nevyhovujúci výrobok - Pohár na pitie DRINKING CUP s obsahom bambusových prísad
Prebieha Európsky týždeň testovania 2022, vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS
ÚVZ SR: Európsky týždeň boja proti drogám - tretí novembrový týždeň
ÚVZ SR: Pri odvykaní od fajčenia využite linku pomoci alebo navštívte poradňu
Spotrebu energie znižujte s ohľadom na vaše zdravie
Svetový deň diabetu - 14. november
Zistenie porušenia kritéria bezpečnosti potraviny - nevyhovujúceho mikrobiologického ukazovateľa Cronobacter sakazakii v počiatočnej dojčenskej mliečnej výžive z bielkovín kozieho mlieka v prášku, dátum minimálnej trvanlivosti 31.10.2023, šarža L430
PEPCO HOME Sada silikónových formičiek na muffiny so zvýšeným obsahom prchavých látok
Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov
Spojené voľby 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov
Kampaň "Aktivizuj svoj mozog" - pri príležitosti Svetového mesiaca a Svetového dňa Alzheimerovej choroby (21. september)
Prezentácia výtvarných prác na tému "Takto trávim svoj voľný čas"
Výzva k účasti na výtvarnej aktivite "Takto trávim svoj voľný čas" - pre 10 až 15-ročných
COVID-19: Ako správne vetrať
COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)
Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
Tepelná záťaž v lete
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2021/2022
Zdravé kúpanie
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
Monitoring kvality pitnej vody v okresoch Košice I – IV a Košice – okolie
v roku 2021

Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)
Hubárska poradňa od 4. júla
Svetový deň hypertenzie - 17. máj
Z čoho vznikli žlté povlaky na autách či parapetoch? - peľová situácia
Európsky deň melanómu - 9. máj
Svetový deň hygieny rúk - 5. máj
Európsky imunizačný týždeň 2022
Študijný materiál pre odídencov z Ukrajiny na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (v ukrajinskom jazyku)
Svetový deň vody - 22. marec 2022
Svetový deň obezity - 4. marec
ÚVZ SR: Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2022
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2022
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Príručky správnej praxe
Príručka rehabilitácie po COVID-19
Očkovací kalendár na rok 2022
Svetový deň boja proti AIDS - 1. december
Európsky týždeň boja proti drogám
Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia - tlačová správa
MZ SR: Intervenčné tímy zamerané na riešenie situácií s COVID-19 - leták
ÚVZ SR: Mesiac Alzheimerovej choroby - september 2021 - tlačová správa
Informácia k vyhľadávaniu kontaktov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva - tlačová správa
Všeobecné pravidlá pri príchode z Maďarska z hromadného podujatia v súvislosti s návštevou Svätého Otca pápeža Františka
Ako uchovať duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou"
Vyzvi srdce k pohybu 2021 - celonárodná súťaž
Svetový deň – Pohybom ku zdraviu (10. máj) a IX. ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu - tlačová správa
Európsky imunizačný týždeň (EIW) 2021 - informácia
Zastavme násilie aj v čase izolácie + linky pomoci
Zdravá výživa - vhodná pre vyšší vek
„EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie
Svetový deň vody - 22. marec 2021
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 15. - 21. marca 2021
Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia
Svetový deň obezity - 4. marec
RÚVZ so sídlom v Košiciach ruší od 1. marca 2021 mobilné odberové miesto na kúpalisku Červená hviezda
Valentínska kvapka krvi 2021
Očkovací kalendár na rok 2021
Svetový deň boja proti AIDS
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (10. aktualizácia)
Seniori a ochorenie COVID-19 - informačný leták
Špeciálne preukazy pre ľudí s diagnózou autizmu
Usmernenie ÚVZ SR pre voľby do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020 - ochrana osobných údajov
Svetový mesiac Alzheimerovej choroby - september
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (9. aktualizácia)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (8. aktualizácia)
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice (účinnosť od 1.9.2020 od 7:00 hod.)
Zmeny v posudkovej činnosti s účinnosťou od 21.7.2020
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice
Zdravie je v čistých rukách
Dodržiavanie sociálneho odstupu
Ako správne používať tvárové rúško
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún
Svetový deň životného prostredia - 5. jún
Svetový deň bez tabaku – Tabakový priemysel sa zameriava na novú generáciu - 31. máj
Zastavme násilie aj v čase izolácie + linky pomoci
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (29.05.2020)
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - cezhraničné opatrenia
Usmernenie k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v SR
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
Informácia o výskyte nebezpečného výživového doplnku
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza
Opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 6. mája 2020 upravujú podmienky konania hromadných podujatí - bohoslužby
Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach
Zdravie je v čistých rukách
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (05.05.2020)
Opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie SR
Sumár zmien v Opatrení zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)
Opatrenie, ktorým sa mení vymedzený čas nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (7. aktualizácia)
Usmernenie v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19
Zabezpečenie ochrany klientov a personálu DSS počas pandémie COVID-19
Opatrenie MZ SR na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase vyhláseného núdzového stavu na území SR
Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
Opatrenie - aktualizované karanténne opatrenia platné od 20.04.2020
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie
Opatrenie, ktorým s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie SR, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie SR
Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možností otvorenia prevádzok
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (02.04.2020)
Odborné usmernenie MZ SR v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom (1. apríla 2020)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6. aktualizácia)
Opatrenie, zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti
Opatrenia, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární"
Opatrenie vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb
Opatrenie vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu
Opatrenie vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti
Opatrenie - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020
Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - účinnosť od 19. marca 2020
MZ SR: Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19
Upresnenie a usmernenie pre čerpacie stanice Slovnaft, a. s. k opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo 16. marca 2020
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16. marca 2020
Opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 16. marca 2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb
COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia
Opatrenie, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - 12.3.2020
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (12.03.2020)
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 16. - 22. marca 2020
       Svetový deň vody - 22. marec 2020
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (3. aktualizácia)
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (09.03.2020)
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (06.03.2020)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (2. aktualizácia)
Svetový deň obezity (Košice 02.03.2020 - Benu Lekáreň, OC Cassovia, Pri prachárni 4)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (28.02.2020)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (10.02.2020)
Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (21.01.2020)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (14.01.2020)
Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
Očkovací kalendár na rok 2020
Začnite na Vianoce zdravšie jesť
Očkovací kalendár sa v roku 2020 upraví
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (10.12.2019)
Na vianočných trhoch uskutočňujeme mimoriadne kontroly
Oznamovanie kategórie práce 2
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (05.12.2019)
Svetový deň boja proti AIDS
Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (30.10.2019)
Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti
Pripravte sa na zimný čas
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (23.10.2019)
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie
Na vši platí hygiena a disciplína
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (20.09.2019)
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (16.09.2019)
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september (2019)
Radíme rodičom pred začiatkom školského roka
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (30.08.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (16.08.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (13.08.2019)
Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš
Ako predísť nákazám z pokazeného jedla
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku – Migrácia formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny (24.07.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (24.07.2019)
Dodržiavajte zásady pre bezpečnejšie potraviny
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (11.07.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (09.07.2019)
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Ako predchádzať úrazom detí
Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov
Informácia pre spotrebiteľov: Auresoil, Biostenix
Kontroly prevádzok s predajom nebalenej zmrzliny
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019
Zásady bezpečného kúpania
Soľ nie je nad zlato
Sezóna pieskovísk je tu
Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov
Manuál prevencie horúčav
Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – kozmetický výrobok Perle Bleue
Tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa
Európsky - Slovenský deň obezity - 18. máj (2019)
Hygienici realizujú kontroly v súvislosti s MS v hokeji 2019
Svetový deň hygieny rúk - 5. máj (2019)
Od 6. mája je k Vašej dispozícií naša Hubárska poradňa
Európsky imunizačný týždeň 2019
Reakcia na arzén a antimón v Bukovci – Pitná voda je zdravotne bezpečná
Vyzvi srdce k pohybu 2019 - celonárodná súťaž
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu
       Svetový deň vody - 22. marec 2019
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 11. - 17. marca 2019
Osýpky sú vážne ochorenie
Očkovací kalendár na rok 2019
POZOR! Zmena pri platbe správneho poplatku
POZOR! Dôležitá informácia pre zamestnávateľov-Oznamovanie kategórie práce 2
Svetový deň AIDS - 1. december (2018)
Európsky týždeň boja proti drogám 2018
Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
Svetový deň srdca - Projekt "Od srdca k srdcu"
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Od srdca k srdcu - projekt prevencie cievnej mozgovej prihody
Osýpky sú vážne ochorenie
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (2018)
Európsky imunizačný týždeň 2018
       Svetový deň vody - 22. marec 2018
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 12. - 18. marca 2018
Praktická (interaktívna) forma Očkovacieho kalendára na rok 2018
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Očkovací kalendár na rok 2018
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám
Svetový deň AIDS - 1. december (2017)
Európsky týždeň boja proti drogám - tretí novembrový týždeň
Kvalita pitnej vody a výnimky vo verejných vodovodoch okresov Košice - mesto a Košice - okolie
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň MOST 2017 - Svetový deň srdca - 29. september
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Ochráňte svojho škôlkara
Motivujte svoje deti k pohybu a hýbte sa s nimi, ste pre ne najlepší vzor.
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
Kúpacia sezóna. Kde a ako sa bezpečne okúpať?
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017
Letný manuál prevencie počas horúčav
Bezpečné leto pre citlivé skupiny ľudí (deti a seniori)
Ochlaďte sa s klimatizáciou. Ale zdravo.
Prezrite si dobre pieskovisko!
Dotaznik na zistenie informovanosti študentov stredných škôl o účinkoch UV žiarenia a návštevnosti solárií
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (9. ročník)
Hlavný hygienik SR: Evidujeme 1 importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom.
Od 15. mája je k Vašej dispozícií naša Hubárska poradňa
Európsky imunizačný týždeň 2017 (24. - 30. apríl 2017)
Svetový deň zdravia - 7. apríl
Kampaň "Do práce na bicykli 2017"
       Svetový deň vody - 22. marec 2017
Svetový deň ústneho zdravia - 20. marec
Vyzvi srdce k pohybu 2017 - celonárodná súťaž
Svetový deň vrodených vývinových chýb - 3. marec
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 13. - 19. marca 2017
Spoločná inštrukcia o postupe pri poskytovaní potravín charitatívnou organizáciou
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti
Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“
Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2017
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov
Informácie o súčasnom stave vtáčej chrípky v SR
Vtáčia chrípka, informatívny materiál pre chovateľov hydiny
Druhé ohnisko vtáčej chrípky na Slovensku
Očkovací kalendár na rok 2017
Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS - 1. december (2016)
Svetový deň AIDS - 1. december (2016)
Celoslovenská súťaž - NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA (pre 7. ročníky ZŠ)
Svetový deň diabetu - 14. november
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň MOST 2016 - Svetový deň srdca - 29. september
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september (2016)
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Kliešťová encefalitída - záverečná správa
Aktualizácia výskytu vírusu Zika vo svete - informácia pre cestovateľov
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (8. ročník)
Európsky imunizačný týždeň 2016
Usmernenie v súvislosti s vírusom Zika
       Svetový deň vody - 22. marec 2016
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2016
Ako si zachovať funkčný mozog
Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2016
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika - 26. február 2016
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite - JANPA
Výživové doplnky
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2015
Rezistencia na antibiotiká. Ako sa šíri?
Očkovací kalendár na rok 2016
Stravovanie počas Vianoc
Svetový deň AIDS - 1. december
Európsky týždeň boja proti drogám
Deklarácia „Bicyklovanie ako priateľská forma spôsobu prepravy ku klíme“
Svetový deň diabetu - 14. november
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity
Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom v dňoch 25. – 31. októbra 2015
Kampaň Študentská kvapka krvi - 21. ročník (19. 10. - 20. 11. 2015)
Hravo ži zdravo
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
POZOR: Zmena bankového účtu správnych poplatkov
Prichádza chrípková sezóna
Jesenná celoplošná deratizácia na území mesta Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou
Pády seniorov predstavujú jeden z najzávažnejších rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Ochrana pred kliešťami - prevencia možného prenosu nákaz (leták)
Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch pre rómske osady
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine
Stanovisko ÚVZ SR k výrobku „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“
Interaktívny kurz prvej pomoci
Prečo očkovať proti osýpkam (leták)
Svetový deň hepatitídy - 28. júl
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
Letné horúčavy
Preplávajme bezpečne letom (leták)
Prevencia počas letných horúčav
Letné horúčavy - užitočné info pre cestovateľov
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 (k 15. 6. 2015)
Ochorenie MERS
POZOR: Zmena hubárskej poradne od 15. júna 2015
       Svetový deň darcov krvi - 14. jún
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
       Svetový deň bez tabaku - 31. máj
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť
Svetový deň "Pohybom ku zdraviu" - 10. máj
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (7. ročník)
Informácia o výskyte škodlivého výrobku
Európsky imunizačný týždeň 2015
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike
Svetový deň zdravia - 7. apríl (Bezpečnosť potravín)
Vyzvi srdce k pohybu 2015 - celonárodná súťaž
Slovenská Alzheimerová spoločnosť - Týždeň mozgu (16. - 22. marca 2015)
       Svetový deň vody - 22. marec 2015
Deratizácia
Očkovací kalendár na rok 2015
Ako sa chrániť počas mrazov
Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s realizáciou projektu „Hrou proti AIDS“ na ZŠ Gemerská v Košiciach
Rímska deklarácia o výžive
Upozornenie pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostnotechnické služby
Svetový deň AIDS - 1. december (článok č. 2)
Svetový deň AIDS - 1. december (článok č. 1)
       Medzinárodný deň bez fajčenia - 20. november
Hemoragická horúčka Ebola (leták)
Prebytočný majetok štátu
Svetový deň psoriázy - 29. október
Svetový deň osteoporózy - 20. október
Súťažno-vzdelávacia aktivita "Hovorme o jedle"
       Svetový deň potravy - 16. október
Medzinárodný deň starších - 1. október (deň otvorených dverí pre seniorov)
Voľne prístupné pramene v prírode
Kampaň MOST - Svetový deň srdca - 26. september
       Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
       Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Vírusové ochorenie Ebola - Informácia pre cestujúcich, Otázky a odpovede
Európska komisia sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody v Európe
Užitočné informácie pre rodičov počas letných mesiacov
Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež
Informácie pre cestovateľov
Poliomyelitída (detská obrna) - Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov
Vektormi prenášané choroby
Zdravotné riziká z pieskovísk a legislatíva
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život"
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Informácia o výskyte škodlivého výrobku - melamínová miska z Číny
Nevyhovujúci výrobok - kovová škrabka (prekročený obsah niklu)
Choroby z povolania súvisiace s azbestom v krajinách Strednej a Východnej Európy
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí - vianočných trhov v SR
Informácia o zdraviu škodlivom výživovom doplnku OxyELITE Pro®, kapsuly z USA
       Svetový deň vody - 22. marec 2014
Informácia o mimoriadnych cielených kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania zameraných na prítomnosť „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka" s určením pre žiakov 7. ročníka ZŠ (informácia)
Nežiaduce účinky očkovania/lieku
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. - 27. októbra 2013
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Akcia Poradne zdravia v Dorke, n. o. - Centre pre obnovu rodiny Košice
Nebezpečné kozmetické výrobky - 14. október 2013
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2013 v SR
Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014
Kampaň Odstráň obezitu
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň BOZP
Užitočné informácie o chrípke
Výskyt divého poliovírusu typ 1 v Izraeli a riziko možného šírenia
Október - Mesiac úcty k starším (letáky)
Kontroly prevádzok s výrobou a predajom zmrzliny počas letnej sezóny
Kampaň MOST 2013
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2012/2013 v SR
Nebezpečné kozmetické výrobky
Informácia o výskyte škodlivého výrobku - sada 6 pohárov s džbánom
Ako správne obúvať deti?
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Nebezpečná zubná pasta pre deti
Prevencia kliešťovej encefalitídy
Nebezpečné kozmetické výrobky (keratínové kúry na vlasy)
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
Nový typ koronavírusu
Nebezpečné kozmetické výrobky (pleťový krém a výrobok na vyrovnávanie vlasov)
Európsky imunizačný týždeň
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život"
       Svetový deň vody - 22. marec 2013
Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu
Svetový deň zdravia - Deň otvorených dverí v Poradni zdravia (pozvánka pre verejnosť)
Nebezpečné pracie guľôčky (krátka tlačová správa) - bezplatné premeranie
Nebezpečné cukrovinky

 

AKTUALITY

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia