Aktuality

Verzia pre tlačPDF verzia

Opatrenia ÚVZ SR počas pandémie COVID-19

Vyhlášky ÚVZ SR a RÚVZ Košice na nariadenie opatrení v súvislosti s COVID-19 vydané vo Vestníku vlády SR

 

Aktuálna štatistika:

Štatistika COVID-19 za KE

Košice mesto a okolie

Covid Automat:

COVID-19 Automat

(podľa okresu)

Koronavírus NAHLASOVANIE:

ehranica

EN Arriving from a risky country

 

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19
prostredníctvom e-mail adresy porusovanieopatreni@ruvzke.sk.

 

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV sú pre verejnosť zriadené infolinky "call centrá":


Koronavírus VÝZVA:

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

  • elektronickú schránku RÚVZ Košice na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP)
  • e-mail úradu, t. j. podatelna@ruvzke.sk (podanie je potrebné doplniť dodatočne poštou, alebo elektronicky s KEP)
 

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (týždenné aktualizácie)
Aktuálne peľové spravodajstvo SR

 

Svetový deň boja proti rakovine - 4. február
COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave
Očkovací kalendár na rok 2023
Súčasná chrípková sezóna prerástla do chrípkovej epidémie ešte pred vianočnými prázdninami
Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom
Nevyhovujúci výrobok - Pohár na pitie DRINKING CUP s obsahom bambusových prísad
Prebieha Európsky týždeň testovania 2022, vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS
ÚVZ SR: Európsky týždeň boja proti drogám - tretí novembrový týždeň
ÚVZ SR: Pri odvykaní od fajčenia využite linku pomoci alebo navštívte poradňu
Spotrebu energie znižujte s ohľadom na vaše zdravie
Svetový deň diabetu - 14. november
Zistenie porušenia kritéria bezpečnosti potraviny - nevyhovujúceho mikrobiologického ukazovateľa Cronobacter sakazakii v počiatočnej dojčenskej mliečnej výžive z bielkovín kozieho mlieka v prášku, dátum minimálnej trvanlivosti 31.10.2023, šarža L430
PEPCO HOME Sada silikónových formičiek na muffiny so zvýšeným obsahom prchavých látok
Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov
Spojené voľby 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov
Kampaň "Aktivizuj svoj mozog" - pri príležitosti Svetového mesiaca a Svetového dňa Alzheimerovej choroby (21. september)
Prezentácia výtvarných prác na tému "Takto trávim svoj voľný čas"
Výzva k účasti na výtvarnej aktivite "Takto trávim svoj voľný čas" - pre 10 až 15-ročných
COVID-19: Ako správne vetrať
COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)
Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
Tepelná záťaž v lete
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2021/2022
Zdravé kúpanie
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
Odvykanie od tabaku prospieva zdraviu a aj životnému prostrediu
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)
Hubárska poradňa od 4. júla
Svetový deň hypertenzie - 17. máj
Z čoho vznikli žlté povlaky na autách či parapetoch? - peľová situácia
Európsky deň melanómu - 9. máj
Svetový deň hygieny rúk - 5. máj
Európsky imunizačný týždeň 2022
Študijný materiál pre odídencov z Ukrajiny na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (v ukrajinskom jazyku)
Svetový deň vody - 22. marec
Svetový deň obezity - 4. marec
ÚVZ SR: Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2022
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2022
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Príručky správnej praxe
Príručka rehabilitácie po COVID-19
Očkovací kalendár na rok 2022
Svetový deň boja proti AIDS - 1. december
Európsky týždeň boja proti drogám
Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia - tlačová správa
MZ SR: Intervenčné tímy zamerané na riešenie situácií s COVID-19 - leták
ÚVZ SR: Mesiac Alzheimerovej choroby - september 2021 - tlačová správa
Informácia k vyhľadávaniu kontaktov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva - tlačová správa
Všeobecné pravidlá pri príchode z Maďarska z hromadného podujatia v súvislosti s návštevou Svätého Otca pápeža Františka
Ako uchovať duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou"
Vyzvi srdce k pohybu 2021 - celonárodná súťaž

 

Aktualizované: 1. február 2023 - 13:46

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia