Aktuality

Verzia pre tlačPDF verzia

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV boli na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečené telefonické infolinky "call centrum" na telefónnych číslach 0918 389 841, 0914 375 704, 0914 375 705, 0910 747 531, 0902 187 390 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk.


Koronavírus VÝZVA:

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

- elektronickú schránku RÚVZ Košice na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP)

- e-mail úradu, t. j. podatelna@ruvzke.sk (podanie je potrebné doplniť dodatočne poštou, alebo elektronicky s KEP)


Od 13.03.2020 do odvolania sú pozastavené všetky osobné konzultácie a poradenstvo na všetkých pracoviskách na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie SR, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie SR
Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možností otvorenia prevádzok
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (02.04.2020)
Odborné usmernenie MZ SR v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom (1. apríla 2020)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6. aktualizácia)
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti
Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární"
Opatrenie ÚVZ SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb
Opatrenie ÚVZ SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu
Opatrenie ÚVZ SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti
Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020
Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU
Dôležité! Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - účinnosť od 19. marca 2020
MZ SR: Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19
Upresnenie a usmernenie pre čerpacie stanice Slovnaft, a. s. k opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo 16. marca 2020
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16. marca 2020
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. marca 2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb
COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Dôležité! Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)
Vyšetrenie vzoriek vody sa ruší
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (12.03.2020)
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 16. - 22. marca 2020
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (3. aktualizácia)
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (09.03.2020)
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (06.03.2020)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (2. aktualizácia)
Svetový deň obezity (Košice 02.03.2020 - Benu Lekáreň, OC Cassovia, Pri prachárni 4)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (28.02.2020)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (10.02.2020)
Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (21.01.2020)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (14.01.2020)
Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
Očkovací kalendár na rok 2020

 

Aktualizované: 6. apríl 2020 - 08:45

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia