Akreditácia

Verzia pre tlačPDF verzia

Osvedčenie o akreditácii, rozsah akreditácie:
Skúšobné laboratórium
Medicínske laboratórium

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia