ÚVZ SR

Odoberať kanál správ ÚVZ SR
ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácie: pred 10 hod 10 min

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2020

Pi, 10/01/2020 - 11:30

V 2. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 33 608 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 359,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 55,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 907,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 693 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (328). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (196) a otitídy (169).
Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Nebezpečné kozmetické výrobky 7.1.2020

Št, 09/01/2020 - 13:38

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Rakúsku. Ide o nasledujúci výrobok:

1. hlásenie č. AT/00012/19 (A12/00044/19)
názov: Henna Hair Color – henna - farba na vlasy
značka: Henna Vital
typ výrobku: Black/Siyah Henna
výrobná dávka/čiarový kód: B.N°.001, Mfg Date. AUG.2018, Exp Date.JUL.2021, 8906043560117
krajina pôvodu: India
výrobca: Ithalatci Firma AnadoluEndüstri Kim. San. ve Tic. Ltd., St. Istoc 23 Ada, Nor 51 Mahmutbey, India
popis: kartónový obal, plastové vrecúška, viď obrázky

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2020

Pi, 03/01/2020 - 00:00

V 1. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 16 151 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 874,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 47,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 887,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 364 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (162). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (103) a otitídy (99).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2019

Pi, 27/12/2019 - 11:31

V 52. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 9 614 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 593,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 66,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 872,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 112 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (61). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (32) a pneumónie (19).

Ochorenia hlásilo 39 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 25 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

ÚVZ SR: Na vianočných trhoch sme vykonali 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani

Pi, 20/12/2019 - 13:12

Hygienici vykonali počas tohtoročnej mimoriadnej kontroly vianočných trhov po celom Slovensku od 27.11. 2019 do 17.12.2019 celkovo 731 kontrol. V porovnaní s vlaňajškom je to o 170 kontrol viac. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR skontrolovali tento rok na vianočných trhoch 440 zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov - z toho najviac v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Nedostatky odhalili tento rok celkovo v 35 prevádzkach, čo predstavuje 7,9%. Hygienici našli pochybenia vo všetkých krajoch.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2019

Pi, 20/12/2019 - 11:42

V 51. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 46 211 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 791/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 0,5 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 554,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 151 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (613). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (311) a pneumónie (227).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Zhodnotenie situácie výskytu zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vody v SR za rok 2018

Pi, 20/12/2019 - 07:56

Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu v humánnej i veterinárnej oblasti. Vedecké hodnotenie rizika je základom pre riadenie rizika. Správa obsahuje dáta nielen z úradnej kontroly vykonávanej v rezortoch pôdohospodárstva a zdravotníctva, ale i dáta z výskumných pracovísk a univerzít. Prípravu správy koordinoval Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA. Na správe spolupracovalo 70 expertov z 26 vedeckých, odborných a kontrolných organizácií.


Kapitoly, zber a sumarizovanie údajov za oblasť epidemiológie – výskytu ochorení u ľudí – vypracovali pre spoločnú správu laboratóriá lekárskej mikrobiológie, mikrobiológie životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Údaje sú zasielané do Národného kontaktného bodu pre EFSA na Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, kde sa správa kompletizuje aj z iných odborných pracovísk v Slovenskej republike.

ÚVZ SR: Začnite na Vianoce zdravšie jesť

Ut, 17/12/2019 - 09:44

Hoci si na Vianoce mnohí doprajú viac dobrôt ako inokedy, nemusia byť iba obdobím prejedania. Vyberte si z našich typických pokrmov tie, ktoré telu prospievajú a jedávajte ich pravidelne aj po sviatkoch. Môžete urobiť prvý krok pre zmenu stravovacích návykov.


Tradičným vianočným jedlom sú ryby. ,, Mäso rýb je z výživového hľadiska nízkoenergetické, hlavnými zložkami sú voda,  tvorí 50-83 percent, ďalej bielkoviny, tvoria  15-20 percent a tuky s podielom 1-35 percent. Bielkoviny rýb sú biologicky plnohodnotné, čiže obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny dôležité pre organizmus,“ hovorí MUDr. Iveta Trusková, PhD., vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. ,,Ryby poskytujú aj ďalšie nevyhnutné živiny, napríklad omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom (EPA a DHA), vitamíny - A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, kyselinu listovú a ďalšie, ale tiež  minerálne látky, napríklad fosfor, železo, draslík, jód. Ryby sú vhodné pre všetky vekové kategórie,“ zdôrazňuje doktorka Iveta Trusková. Pripomína, že rybie mäso je ľahko stráviteľné a tuk z neho pomáha ochraňovať cievy pred ukladaním tukov, čiže pred aterosklerózou.

MZ SR/ÚVZ SR: Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Po, 16/12/2019 - 13:32

Očkovací kalendár čakajú od 1. januára 2020 zmeny. Úpravy sa týkajú schémy povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Podľa novej očkovacej schémy budú deti od budúceho roka očkované druhou dávkou očkovacej látky proti MMR v 5. roku života, aktuálne je to v 11. roku života. Obdobie aplikovania prvej dávky očkovacej látky proti MMR zostáva nezmenené, naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života, spresní sa ale vek podania prvej dávky a to najskôr prvý deň 15. mesiaca života.


Zmeny v očkovacom kalendári sú súčasťou novelizovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.


Znižujeme riziko šírenia osýpok


„K novele vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá rieši aj problematiku očkovacích schém, sme pristúpili z dôležitého dôvodu: našim zámerom je, aby poslednú triedu predškolských zariadení, do ktorej bude dochádzka od septembra 2020 povinná, navštevovali deti kompletne očkované dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Týmto krokom sa zníži riziko vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch a posilní sa ochrana zdravia detí,“
povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Druhou dávkou očkovacej látky proti MMR sú už v súčasnosti očkované v 5. roku života napríklad deti z Dánska, Grécka, Írska, Veľkej Británie či Španielska.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2019

Pi, 13/12/2019 - 12:51

V 50. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 48 322 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 781,3/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 6,4 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 509,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 338 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (768). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (332) a pneumónie (238).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Nebezpečné kozmetické výrobky 10.12.2019

Ut, 10/12/2019 - 11:15

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Nemecku, Fínsku a v Nórsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

 

1. hlásenie č. 1898/19

názov: Muravjinyj spirt – Ants spirits – výrobok na čistenie pokožky „Mravčí lieh“

značka: neuvedené

výrobná dávka/čiarový kód : 4603380000255

krajina pôvodu: Ruská federácia

výrobca: ZAO Jaroslavskaja farmacevti#eskaja fabrika, ul. 1-ja Putevaja 5, Jaroslavl, Lithuania

popis: 50 ml sklená fľaša, viď obrázky

ÚVZ SR: Na vianočných trhoch uskutočňujeme mimoriadne kontroly

Po, 09/12/2019 - 14:53

Hygienici už niekoľko dní uskutočňujú celoslovenské mimoriadne kontroly vianočných trhov. Tak, ako po minulé roky, aj tento rok preverujú pôvod surovín a potravín, z ktorých sa pokrmy pripravujú a dátum ich spotreby, respektíve minimálnej trvanlivosti. Pozornosť venujú aj hygienickej úrovni skladovania  hotových pokrmov, ich príprave a podávaniu a kontrolujú prevádzkovú hygienu zariadení. Rovnako dohliadajú na vhodnosť pracovného odevu zamestnancov stánkov, či na teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach. Náhodne odoberajú aj vzorky pripravovaných pokrmov na mikrobiologickú laboratórnu kontrolu.


„Odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonávajú kontroly prevádzok na vianočných trhoch s cieľom prevencie a ochrany zdravia ľudí z pohľadu šírenia alimentárnych ochorení. Ich realizovaním dohliadame na vyhovujúcu úroveň prevádzkovej hygieny stánkov a zdravotnej bezpečnosti podávaných pokrmov. Stánky na vianočných trhoch prevádzkovateľom nielen skontrolujeme, každoročne ich tiež usmerňujeme a upozorňujeme na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy. Radi by sme aj tento rok požiadali prevádzkovateľov zariadení o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol. Bez pochýb sa totiž zhodneme, že ochrana zdravia obyvateľov je na prvom mieste,“
uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2019

Pi, 06/12/2019 - 12:25

V 49. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 46 212 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 674,6/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 0,7 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 351,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 340 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (735). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (362) a pneumónie (243).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Nebezpečné kozmetické výrobky 5.12.2019

Št, 05/12/2019 - 14:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Slovinsku a vo Fínsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

 

1. hlásenie č. 1773/19

názov: Brush – on Gel Nail Kit – gél v  súprave na umelé nechty

značka: KISS

typ výrobku: 63374 KGLK01/JR0711 CR05

výrobná dávka : neuvedené

krajina pôvodu: USA

výrobca: Kiss Products Inc., Port Washington, NY 11050, United States

popis: kartónová škatuľka, viď obrázky

ÚVZ SR: Mikuláš môže priniesť iba zdravé maškrty

St, 04/12/2019 - 14:17

Dajte si záležať na zložení i kvalite pochúťok do mikulášskeho balíčka pre deti. Vložte doň viacero druhov ovocia, orieškov, čokoládu s vyšším obsahom kakaa, či zdravšie druhy keksíkov.


Detský organizmus potrebuje i rýchle kalórie. ,, Sladkosti nemusíte deťom úplne zakazovať, vyhnite sa však radšej čokoládovým napodobeninám, v ktorých je namiesto kakaového masla lacný palmový tuk. V mikulášskom balíčku by malo byť viac ovocia a tzv. zdravých sladkostí, menej tradičných mliečnych čokolád a cukríkov. Tie by mali tvoriť iba minimálnu časť,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca odboru hygieny  detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2019

Pi, 29/11/2019 - 12:02

V 48. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 45 983 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 662,9/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 8,6 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 499,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 262 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (685). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (361) a pneumónie (216).

Ochorenia hlásilo 61 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

St, 27/11/2019 - 14:36

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú či dokážu pomôcť.


Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47. kalendárny týždeň 2019

Pi, 22/11/2019 - 13:04

V 47. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 41 651 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 531,3/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  vzrástla  o 0,6 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 997,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 114 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (613). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (290) a pneumónie (211).

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2019

Pi, 15/11/2019 - 12:33

V 46. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 40 547 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 521,5/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  vzrástla  o 3,0 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 950,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 876 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (421). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (280) a pneumónie (175).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Nebezpečné kozmetické výrobky 14.11.2019

Št, 14/11/2019 - 13:31

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. 1665/19

názov: Lime Green Tattoo pigment  – zelená farba na tetovanie

značka: INTENZE

výrobná dávka : batch SS274

krajina pôvodu: USA

výrobca: : Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, United States
popis: 29,6 ml, fľaška , viď obrázok

Stránky

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia