ÚVZ SR

Odoberať kanál správ ÚVZ SR
ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácie: pred 3 hod 45 min

COVID-19: Celkovo 6119 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 292

So, 28/03/2020 - 13:48

Na Slovensku evidujeme k dnešnému dňu celkovo 6119 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia je 292. Štátne laboratóriá za včerajší deň

(27.03.2020) potvrdili 23 nových pozitívnych prípadov a 724 nových negatívnych vzoriek.


Stručný popis 23 nových potvrdených prípadov:

 • Žena, Okres Ružomberok, 86r

 • Žena, Okres Ružomberok, 9r

 • Žena, Okres Ružomberok, 40r

 • Muž, Okres Rimavská Sobota, 81r

 • Žena, Okres Bratislava, 54r

 • Muž, 62r

 • Muž, Okres Martin, 55r

 • Žena, Okres Pezinok, 49r

 • Žena, UN Martin, 48r

 • Žena, Okres Zlaté Moravce, 46r

 • Žena, 44r

MZ SR: Na Slovensku je aktuálne 85 ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19

So, 28/03/2020 - 13:43

Celkovo 85 ľudí je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných s ochorením COVID-19 v slovenských nemocniciach. „Ďalší ľudia sú v domácej izolácii,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Vo vážnom stave na pľúcnej ventilácii je v nemocnici jeden pacient.


Cestovateľská anamnéza je podľa štatistík NCZI potvrdená u 73 osôb, číslo však môže byť aj o niečo vyššie, nie všetci pacienti atribút cestovateľskej anamnézy priznali. „Ľudia s ochorením COVID-19 v súvislosti s cestovateľskou anamnézou uviedli krajiny ako Chorvátsko, Rakúsko, Česko, Francúzsko, Ekvádor, Brazília, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, USA, Belgicko, Anglicko, Slovinsko, Poľsko, Španielsko, Dominikánsku republiku, Maledivy či Austráliu,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2020

Pi, 27/03/2020 - 13:18

V 13. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 18 209 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 769,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 33,7% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 911,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 298 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (142). Ostatné komplikácie predstavovali a otitídy (96) a pneumónie (60).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

COVID-19: Celkovo 269 potvrdených prípadov ochorenia, počet testovaných denne výrazne stúpol

Pi, 27/03/2020 - 12:15

Na Slovensku evidujeme kdnešnému dňu celkovo 269 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Štátne laboratóriá za včerajší deň potvrdili 42 nových pozitívnych prípadov, zapojené súkromné laboratórium 1 nový pozitívny prípad. Štátne laboratóriá vyšetrili za včerajší deň doteraz najvyšší počet vzoriek, ato 912 (870 negatívnych a42 pozitívnych), čím potvrdili deklarované testovacie kapacity aenormné pracovné nasadenie. Štátne laboratóriá vyšetrili kdnešnému dňu celkovo 5395 vzoriek snegatívnym výsledkom.


Stručný prehľad dnes potvrdených prípadov:

 1. muž,22, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov

 2. muž, 12, FN Trnava, okres Trnava

 3. žena, 74, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

 4. muž, 26, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica

 5. muž, 1, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica

 6. žena, 28, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

 7. muž, 32, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov

 8. žena, 24, Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín

 9. muž, 21, okres Bratislava

 10. žena, 39, okres Partizánske

Testovacie kapacity na COVID-19 sa rozširujú, aj vďaka enormnému úsiliu ÚVZ SR

Pi, 27/03/2020 - 09:01

- Štátne laboratóriá na úradoch verejného zdravotníctva ( NRC pre chrípku na ÚVZ SR, RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ TN) zvýšili testovaciu kapacitu na 1000 vzoriek denne. V situácii, keď je v súvislosti s ochorením COVID-19 nedostatok materiálno-technického vybavenia a tento problém pociťujú rovnako aj iné krajiny, sme vynaložili enormné úsilie na čo najrýchlejšie potrebné dovybavenie našich laboratórií s cieľom bezodkladného rozšírenia laboratórnej diagnostiky.Rozširovanie testovacích kapacít znamená lepší záchyt ľudí s ochorením COVID-19 a lepšie podchytenie ohnísk nákazy našimi epidemiológmi v teréne, čím možno veľmi efektívne eliminovať riziko šírenia nákazy.


- Testovacie kapacity štátnych laboratórií sa rozšíria o súkromný sektor. Asociácia súkromných laboratórií uviedla, že od budúceho týždňa dokáže vyšetriť cca 2000 vzoriek denne. Testovacie kapacity súkromných laboratórií sa ešte výhľadovo posilnia. Úrad verejného zdravotníctva SR viedol od začiatku konštruktívny dialóg vo veci zapojenia sa súkromného laboratórneho sektora do štátom koordinovanej laboratórnej diagnostiky. ÚVZ SR pracoval s NCZI na systémovom prepojení súkromných a štátnych laboratórnych zložiek s Asociáciou súkromných laboratórií z dôvodu centrálneho zberu dát.

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

Pi, 27/03/2020 - 08:05

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie k všeobecnému ohrozeniu verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 pre vodu a sanitáciu uvádzame, že k prenosu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, dochádza tak ako aj pri akéjkoľvek inej kvapôčkovej infekcii predovšetkým pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, ale aj priamym kontaktom s nakazenou osobou a z povrchu kontaminovaných predmetov. Dôkazy o prítomnosti daného koronavírusu v zdrojoch povrchovej alebo podzemnej vody nie sú a riziko pri zásobovaní pitnou vodou považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) za minimálne.


Napriek širokej škále preventívnych opatrení na redukciu vzniku ochorenia COVID-19, ktoré je potrebné v súčasnej situácii v rôznych oblastiach každodenne uplatňovať, nepovažuje ÚVZ SR v súčasnoti za potrebné na Slovensku v porovnaní so štandardnými postupmi, zavedenými pri zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou, prijímať osobitné opatrenia nad rámec povinností, ktoré dodávateľom pitnej vody ukladá § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a požiadaviek na kvalitu pitnej vody a jej kontrolu, ktoré určuje platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.“).

COVID-19: Z ochorenia sa vyliečili už dvaja Slováci

Št, 26/03/2020 - 18:47

Slovensko hlási prvých dvoch oficiálne vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19. Ide o ženu a muža z košického regiónu. Muž bol hospitalizovaný a žena v domácej karanténe. K dnešnému dňu celkovo evidujeme 226 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v SR.


Kedy pacienta možno považovať za vyliečeného:


„Osoba s potvrdeným ochorením, ktorej ustúpili príznaky COVID-19, musí byť ešte dva týždne v karanténe. Ak sa u nej následne neprejavujú žiadne známky ochorenia, musí byť ešte dvakrát testovaná s negatívnym výsledkom, až potom je oficiálne považovaná za osobu, ktorá prekonala ochorenie,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.


„Osoby, ktoré boli v povinnej 14-dňovej domácej karanténe z preventívnych dôvodov, napríklad z dôvodu návratu zo zahraničia a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, sa môžu vrátiť do bežného života bez potreby následného testovania,“ doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas
s tým, že v tejto problematike rovnako postupujú aj iné krajiny.

COVID-19: Na Slovensku pribudlo ďalších 10 nových potvrdených prípadov

Št, 26/03/2020 - 12:09

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k dnešnému ránu (za včerajší deň) celkovo 226 potvrdených prípadov COVID-19, pričom ich počet stúpol o 10.  Ďalších 325 vzoriek bolo negatívnych, pričom celkovo v Slovenskej republike evidujeme 4 525 negatívnych prípadov.


Stručný popis potvrdených prípadov
:

 1. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

 2. žena, okres Partizánske

 3. muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie

 4. žena, okres Považská Bystrica

 5. muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda

 6. žena, karanténa Gabčíkovo

 7. muž, karanténa Gabčíkovo

 8. muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava

 9. muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska

 10. žena, okres Zlaté Moravce

ÚVZ SR: Stanovisko k rýchlotestom

St, 25/03/2020 - 22:56

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 môžu byť rýchlotesty užitočné v určitých fázach ochorenia – napríklad u chorých osôb s výraznými klinickými príznakmi trvajúcimi niekoľko dní, na odlíšenie ochorenia COVID-19 od iných respiračných nákaz.


Rýchlotesty však väčšinou nedosahujú citlivosť molekulárno-biologických metód. Ide o orientačné vyšetrenie a treba ho ešte konfirmovať citlivejšou metódou.


NRC pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19 metódou RT-PCR.

COVID-19: Negatívnych 4200 prípadov, potvrdených 216 prípadov ochorenia

St, 25/03/2020 - 09:45

Na Slovensku evidujeme k dnešnému dňu (25.3.2020) celkovo 216 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych je 4200 vzoriek.


Za posledných 24 hodín pribudlo 12 pozitívnych vzoriek, 304 vzoriek bolo negatívnych.

 

Stručný popis dnes potvrdených prípadov:

 1. muž, UN Martin, okres Martin

 2. muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou

 3. žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava

 4. žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou

 5. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

 6. muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky

 7. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

 8. muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica

 9. muž, FN Trenčín, okres Ilava

 10. muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín

 11. muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

 12. žena, okres Lučenec

COVID-19: Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.)

Ut, 24/03/2020 - 12:47

Aktualizované: 28.03.2020, 16.00 h

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

 • až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • Od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny/predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely/lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík/predajní drogérie/čerpacích staníc pohonných hmôt a palív/predajní novín a tlačovín/predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií/prevádzok telekomunikačných operátorov/prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením/prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb/donáškových služieb a prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke/pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória/autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb/služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly/servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky/taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru/práčovní a čistiarní odevov/advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov/prevádzok kľúčových služieb/zberných dvorov/predajní metrového textilu a galantérie/predajní a servisov bicyklov/prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2/prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2.
  S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia  s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
  S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík, predajní drogérie.

COVID-19: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu,vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.)

Ut, 24/03/2020 - 12:47

Aktualizované: 27.03.2020, 17.00 h

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

 • až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania). Viac tu:

 • dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
  dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • vyčleniť nákupný čas v obchodoch iba pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h v dňoch od piatka do soboty.

 • vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30.03.2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov, a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.

 • vypracovať krízový plán pre potravinové prevádzky

 • vypracovať odporúčanie, aby fyzické osoby na verejnosti dodržiavali dvojmetrový odstup, ak je to možné a stanovil podmienky a výnimky z tohto odporúčaného opatrenia

 • preškoliť určených príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na testovanie v ústave na výkon testu

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)

Ut, 24/03/2020 - 12:47

Aktualizované: 25.03.2020, 10.00 h

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

 • až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania). Viac tu:

 • dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
  dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:

 • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.

 • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR

Ut, 24/03/2020 - 12:47

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

COVID-19: Negatívnych 3736 vzoriek, potvrdených 204 prípadov ochorenia

Ut, 24/03/2020 - 12:44

Na Slovensku evidujeme k dnešnému dňu celkovo 204 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych je 3736 vzoriek.

Štátne laboratóriá (NRC pre chrípku, RÚVZ BB, KE,) nahlásili nových 19 pozitívnych vzoriek a 432 negatívnych vzoriek.

Stručný popis nových potvrdených prípadov:

COVID-19: Diagnostika nového koronavírusu sa rozširuje o ďalšie laboratórium

Ut, 24/03/2020 - 10:16

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR pokračujú v avizovanom rozširovaní laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu. Vzorky od pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 začínajú vyšetrovať od dnešného dňa (24.03.2020) aj v Trenčíne.

Stránky

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia