MZ SR

Odoberať kanál správ MZ SR MZ SR
Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR.
Aktualizácie: pred 27 min 36 s

Výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a dvoch členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová

Ut, 07/03/2023 - 16:12
Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a dvoch členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová Dátum článku: 8. 3. 2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce, so sídlom Športová 1/B, súpisné číslo 716, 935 61 Hronovce

Ut, 07/03/2023 - 15:40
Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce, so sídlom Športová 1/B, súpisné číslo 716, 935 61 Hronovce Dátum článku: 8. 3. 2023

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.4.2023 – 31.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Pi, 03/03/2023 - 13:49
Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.4.2023 – 31.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 3. 3. 2023

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.4.2023 – 31.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Pi, 03/03/2023 - 13:46
Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.4.2023 – 31.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 3. 3. 2023

Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že dňa 17.02.2023 bola v Obchodnom vestníku č. 34/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Št, 02/03/2023 - 19:15
Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že dňa 17.02.2023 bola v Obchodnom vestníku č. 34/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti Dátum článku: 2. 3. 2023

Ministerstvo zdravotníctva rozširuje podmienky pri troch výzvach z oblasti duševného zdravia

Št, 02/03/2023 - 06:17
Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva rozširuje podmienky pri troch výzvach z oblasti duševného zdravia Dátum článku: 2. 3. 2023 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva SR upravuje podmienky troch výziev z Plánu obnovy a odolnosti vyhlásených v rámci Komponentu 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie. Menia sa formálne náležitosti – predĺženie otvorenia o mesiac a u dvoch z výziev sa rozšíril okruh oprávnených žiadateľov. Rezort reaguje na požiadavky a skúsenosti z praxe s cieľom umožniť čerpanie prostriedkov širšiemu okruhu žiadateľov a zjednodušiť podávanie žiadostí.  


Platnosť Digitálnych COVID preukazov EÚ s posilňujúcou dávkou je neobmedzená, NCZI ich prevydáva automaticky

St, 01/03/2023 - 08:12
Nadpis plný: Platnosť Digitálnych COVID preukazov EÚ s posilňujúcou dávkou je neobmedzená, NCZI ich prevydáva automaticky Dátum článku: 1. 3. 2023 Obsah stručný:

V súlade s nariadením EÚ začalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) generovať nové Digitálne COVID preukazy EÚ všetkým, ktorí absolvovali očkovanie posilňujúcou dávkou. 

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravotníckou implementačnou agentúrou na rok 2023

Ut, 28/02/2023 - 20:12
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravotníckou implementačnou agentúrou na rok 2023 Dátum článku: 28. 2. 2023

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2023

Po, 27/02/2023 - 18:07
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a NCZI na rok 2023 Dátum článku: 27. 2. 2023

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a ŠUKL na rok 2023

Po, 27/02/2023 - 17:48
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a ŠUKL na rok 2023 Dátum článku: 27. 2. 2023

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným onkologickým ústavom na rok 2023

Po, 27/02/2023 - 17:22
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným onkologickým ústavom na rok 2023 Dátum článku: 27. 2. 2023

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.4.2023– 30.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Pi, 24/02/2023 - 11:14
Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.4.2023– 30.6.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 24. 2. 2023

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravé regióny na rok 2023

Št, 23/02/2023 - 18:00
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravé regióny na rok 2023 Dátum článku: 23. 2. 2023

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave na rok 2023

Št, 23/02/2023 - 17:34
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave na rok 2023 Dátum článku: 23. 2. 2023

O dotáciu na energie môžu ministerstvo hospodárstva žiadať aj zdravotnícke zariadenia

Št, 23/02/2023 - 12:00
Nadpis plný: O dotáciu na energie môžu ministerstvo hospodárstva žiadať aj zdravotnícke zariadenia Dátum článku: 23. 2. 2023 Obsah stručný:

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. O kompenzáciu nákladov môžu žiadať aj zdravotnícke zariadenia (nemocnice, ambulancie). O finančné prostriedky sa žiada na mesačnej báze, aktuálne za január 2023. Požiadať však možno aj súhrnne.

Vláda schválila novelu, ktorá prinesie zvýšenú ochranu zdravia mladistvých aj zníženie administratívnej záťaže

St, 22/02/2023 - 14:22
Nadpis plný: Vláda schválila novelu, ktorá prinesie zvýšenú ochranu zdravia mladistvých aj zníženie administratívnej záťaže Dátum článku: 22. 2. 2023 Obsah stručný:

​Návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mala začať platiť od 1. júna 2023. Prevádzkovatelia solárií by už po novom nesmeli poskytovať služby zamerané na opaľovanie pokožky umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Dopĺňa sa právomoc obcí všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzku zdrojov hluku a vibrácií, a to vrátane verejnej produkcie hudby.  Novela tiež mení, zjednodušuje alebo ruší viacero povinností zamestnávateľov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb. Posilňuje tiež možnosti ochrany zdravia pri kozmetike či dojčenskej výžive a podobných potravinách.

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národnou transplantačnou organizáciou (NTO) na rok 2023

Ut, 21/02/2023 - 15:20
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národnou transplantačnou organizáciou (NTO) na rok 2023 Dátum článku: 21. 2. 2023

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR na rok 2023

Ut, 21/02/2023 - 15:17
Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR na rok 2023 Dátum článku: 21. 2. 2023

Ministerstvo zdravotníctva predlžuje a upravuje výzvu na rozšírenie a obnovu siete kamenných hospicov

Po, 20/02/2023 - 12:57
Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva predlžuje a upravuje výzvu na rozšírenie a obnovu siete kamenných hospicov Dátum článku: 20. 2. 2023 Obsah stručný:

Ministerstvo zdravotníctva vyšlo v ústrety potenciálnym žiadateľom, ktorí potrebujú viac času na prípravu svojich projektov. Preto predĺžilo termín, dokedy možno žiadať o podporu v rámci výzvy: „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“. Žiadosti tak možno zasielať do 15.marca 2023. Zároveň precizovalo podmienku dosiahnutia 30 % úspor energie. ​

Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.4.2023 – 30.4.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Pi, 17/02/2023 - 12:56
Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.4.2023 – 30.4.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 17. 2. 2023

Stránky

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia