MZ SR

Odoberať kanál správ MZ SR MZ SR
Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR.
Aktualizácie: pred 1 hod 21 min

Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2022 – 31.10.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

St, 24/08/2022 - 14:59
Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2022 – 31.10.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 24. 8. 2022 Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2022 – 31.10.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Vláda schválila rozšírenie zoznamu omamných a psychotropných látok

St, 24/08/2022 - 14:04
Nadpis plný: Vláda schválila rozšírenie zoznamu omamných a psychotropných látok Dátum článku: 24. 8. 2022 Obsah stručný:

Vláda rozšírila zoznam omamných látok a psychotropných látok o ďalších štrnásť  psychoaktívnych látok. S týmito látkami bude môcť zaobchádzať iba osoba, ktorej bolo vydané povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami.

Vláda odobrila poskytovanie zdravotnej starostlivosti v detenčných ústavoch

St, 24/08/2022 - 13:53
Nadpis plný: Vláda odobrila poskytovanie zdravotnej starostlivosti v detenčných ústavoch Dátum článku: 24. 8. 2022 Obsah stručný:

Vláda schválila rozsah a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v takzvaných detenčných ústavoch, teda v zariadeniach pre pacientov s duševnými chorobami, ktorí sú nebezpeční pre okolie. Nová legislatíva pripravuje pôdu pre fungovanie zariadení tohto typu. S vybudovaním nového detenčného ústavu rezort ráta aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.10.2022– 31.12.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

St, 24/08/2022 - 11:12
Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.10.2022– 31.12.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 24. 8. 2022

Ministerstvo z plánu obnovy podporí vzdelávanie sociálnych pracovníkov či špeciálnych pedagógov

St, 24/08/2022 - 10:22
Nadpis plný: Ministerstvo z plánu obnovy podporí vzdelávanie sociálnych pracovníkov či špeciálnych pedagógov Dátum článku: 25. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva dnes vyhlásilo novú výzvu z plánu obnovy. Výzva je určená odborníkom v starostlivosti o duševné zdravie, ktorí pôsobia mimo rezortu zdravotníctva. Na vzdelávanie školských psychológov, logopédov, sociálnych pracovníkov a ďalších povolaní je alokovaný celková suma 1,9 milióna eur. Pre odborníkov pôsobiacich v zdravotníctve bola obdobná výzva už vyhlásená v polovici augusta.

MZ SR: Návrhy na historické zvyšovanie platov zdravotníkov sú známe, rezort pracuje aj na ďalších požiadavkách

Ut, 23/08/2022 - 17:51
Nadpis plný: MZ SR: Návrhy na historické zvyšovanie platov zdravotníkov sú známe, rezort pracuje aj na ďalších požiadavkách Dátum článku: 23. 8. 2022 Obsah stručný:

Vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti, lepšie pracovné podmienky, stabilizácia zdravotníckeho personálu či spravodlivé ohodnotenie zdravotníkov patria medzi priority rezortu zdravotníctva. O realizovaných či plánovaných krokoch sú na spoločných rokovaniach informovaní zástupcovia stavovských organizácií, ako aj zástupcovia zamestnancov prostredníctvom svojich odborových predákov.

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

Po, 22/08/2022 - 15:35
Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8 Dátum článku: 22. 8. 2022 Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

Ministerstvo upravilo pravidlá pre predpis liekov Paxlovid a Lagevrio

Po, 22/08/2022 - 14:08
Nadpis plný: Ministerstvo upravilo pravidlá pre predpis liekov Paxlovid a Lagevrio Dátum článku: 22. 8. 2022 Obsah stručný:

Koncom minulého týždňa  dorazilo na slovenské územie ďalších 20 799 balení lieku Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19. Vďaka tomu je Slovensko dostatočne zásobené pre najbližšie obdobie. Liečba liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným testovacou autoritou.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"

Ut, 16/08/2022 - 15:56
Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" Dátum článku: 16. 8. 2022 Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"

Rezort zdravotníctva podporí z plánu obnovy starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku

Ut, 16/08/2022 - 14:26
Nadpis plný: Rezort zdravotníctva podporí z plánu obnovy starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku Dátum článku: 16. 8. 2022 Obsah stručný:

Pandémia COVID-19 zvýšila nápor na systém starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Sociálna izolácia, obmedzenie fyzických kontaktov a ekonomická neistota negatívne dopadli na duševné zdravie ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Pandémia tak zvýraznila potrebu skvalitnenia starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a zvýšenie jej dostupnosti.

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"

Po, 15/08/2022 - 16:10
Nadpis plný: Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie" Dátum článku: 15. 8. 2022 Obsah stručný:

​Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"

Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi

Po, 15/08/2022 - 14:02
Nadpis plný: Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi Dátum článku: 15. 8. 2022 Obsah stručný:

​Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Vyzýva preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať svoju vzácnu tekutinu a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov.

Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva

Pi, 12/08/2022 - 11:24
Nadpis plný: Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva Dátum článku: 12. 8. 2022 Obsah stručný:

​Inštitút zdravotníckych analýz zverejnil Aktualizáciu Strategického rámca starostlivosti o zdravie. Pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti sú podľa materiálu nevyhnutné ďalšie reformy a investície. Zároveň je však potrebné pravidelné monitorovanie zdravotníckeho systému, bez ktorého nie je možné vytvárať ani kvalitné dlhodobé stratégie ani stanovovať priority pre najbližšie obdobia. Monitorovacie správy nebudú vznikať za zatvorenými dverami. Výsledky bude hodnotiť komisia, v ktorej budú mať zástupcov zdravotníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a ďalší.

Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Pi, 12/08/2022 - 10:50
Nadpis plný: Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 12. 8. 2022

Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19

Pi, 12/08/2022 - 09:24
Nadpis plný: Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19 Dátum článku: 12. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Konzílium odborníkov na jeseň očakávajú výraznejší nárast ochorení na COVID-19. Dôvodmi sú predovšetkým návraty z dovoleniek, začiatok školského roka a presun podujatí do interiérov. Odborníci preto pripomínajú odporúčania pre verejnosť, podniky a inštitúcie. Najefektívnejším opatrením, ako minimalizovať dopady ochorenia na spoločnosť, je spoločná kolektívna zodpovednosť.

Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia

St, 10/08/2022 - 19:33
Nadpis plný: Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia Dátum článku: 10. 8. 2022

Chceme počuť Váš príbeh

St, 10/08/2022 - 14:45
Nadpis plný: Chceme počuť Váš príbeh Dátum článku: 10. 8. 2022 Obsah stručný:

Pomôžte WHO Svetovej zdravotníckej organizácii a slovenskej vláde zlepšiť prístup k zdravotným službám pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí tu žijú.

Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

St, 10/08/2022 - 09:11
Nadpis plný: Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Dátum článku: 10. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva v júli predstavilo pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva venuje pozornosť aj nastaveniu revíznych pravidiel. Aktuálna absencia ich nastavenia komplikuje prácu lekárom, nemocniciam, kúpeľom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023

Ut, 09/08/2022 - 16:31
Nadpis plný: Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023 Dátum článku: 1. 7. 2022 Obsah stručný:

​Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023

Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022

Ut, 09/08/2022 - 16:26
Nadpis plný: Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022 Dátum článku: 1. 7. 2022 Obsah stručný:

​Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022

Stránky

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia