MZ SR

Odoberať kanál správ MZ SR MZ SR
Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR.
Aktualizácie: pred 2 hod 44 min

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"

Po, 15/08/2022 - 16:10
Nadpis plný: Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie" Dátum článku: 15. 8. 2022 Obsah stručný:

​Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"

Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi

Po, 15/08/2022 - 14:02
Nadpis plný: Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi Dátum článku: 15. 8. 2022 Obsah stručný:

​Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Vyzýva preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať svoju vzácnu tekutinu a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov.

Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva

Pi, 12/08/2022 - 11:24
Nadpis plný: Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva Dátum článku: 12. 8. 2022 Obsah stručný:

​Inštitút zdravotníckych analýz zverejnil Aktualizáciu Strategického rámca starostlivosti o zdravie. Pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti sú podľa materiálu nevyhnutné ďalšie reformy a investície. Zároveň je však potrebné pravidelné monitorovanie zdravotníckeho systému, bez ktorého nie je možné vytvárať ani kvalitné dlhodobé stratégie ani stanovovať priority pre najbližšie obdobia. Monitorovacie správy nebudú vznikať za zatvorenými dverami. Výsledky bude hodnotiť komisia, v ktorej budú mať zástupcov zdravotníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a ďalší.

Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Pi, 12/08/2022 - 10:50
Nadpis plný: Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 12. 8. 2022

Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19

Pi, 12/08/2022 - 09:24
Nadpis plný: Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19 Dátum článku: 12. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Konzílium odborníkov na jeseň očakávajú výraznejší nárast ochorení na COVID-19. Dôvodmi sú predovšetkým návraty z dovoleniek, začiatok školského roka a presun podujatí do interiérov. Odborníci preto pripomínajú odporúčania pre verejnosť, podniky a inštitúcie. Najefektívnejším opatrením, ako minimalizovať dopady ochorenia na spoločnosť, je spoločná kolektívna zodpovednosť.

Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia

St, 10/08/2022 - 19:33
Nadpis plný: Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia Dátum článku: 10. 8. 2022

Chceme počuť Váš príbeh

St, 10/08/2022 - 14:45
Nadpis plný: Chceme počuť Váš príbeh Dátum článku: 10. 8. 2022 Obsah stručný:

Pomôžte WHO Svetovej zdravotníckej organizácii a slovenskej vláde zlepšiť prístup k zdravotným službám pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí tu žijú.

Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

St, 10/08/2022 - 09:11
Nadpis plný: Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Dátum článku: 10. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva v júli predstavilo pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva venuje pozornosť aj nastaveniu revíznych pravidiel. Aktuálna absencia ich nastavenia komplikuje prácu lekárom, nemocniciam, kúpeľom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023

Ut, 09/08/2022 - 16:31
Nadpis plný: Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023 Dátum článku: 1. 7. 2022 Obsah stručný:

​Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 – 2023

Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022

Ut, 09/08/2022 - 16:26
Nadpis plný: Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022 Dátum článku: 1. 7. 2022 Obsah stručný:

​Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 - 2022

Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Ut, 09/08/2022 - 13:16
Nadpis plný: Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL Dátum článku: 9. 8. 2022 Obsah stručný:

​Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

Ministerstvo zdravotníctva SR stanoví jasné pravidlá pri zmene poisťovne. Chce zamedziť podvodným praktikám

Po, 08/08/2022 - 09:25
Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva SR stanoví jasné pravidlá pri zmene poisťovne. Chce zamedziť podvodným praktikám Dátum článku: 8. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva predstavilo súbor opatrení na zamedzenie podvodov pri zmene zdravotnej poisťovne. Novou legislatívou rezort reaguje na množstvo podaní, ktoré poistenci zasielajú na Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Len v roku 2021 sa podania týkali až 10 000 obyvateľov Slovenska. 

Na Slovensko dorazila prvá dodávka lieku Paxlovid

Pi, 05/08/2022 - 14:17
Nadpis plný: Na Slovensko dorazila prvá dodávka lieku Paxlovid Dátum článku: 5. 8. 2022 Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva zaistilo dostatočné zásoby Paxlovidu pre najbližšie obdobie. Antivirotický liek je v súčasnosti jedným z najúčinnejších nástrojov pri liečbe COVID-19. Tento týždeň na Slovensko dorazilo prvých 4200 balení. Celkovo rezort zdravotníctva objednal 25 tisíc balení.

Naši dôchodcovia si zaslúžia kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Pi, 05/08/2022 - 13:26
Nadpis plný: Naši dôchodcovia si zaslúžia kvalitnú zdravotnú starostlivosť Dátum článku: 5. 8. 2022 Obsah stručný:

​Na ministerstve zdravotníctva sa včera popoludní uskutočnilo úvodné stretnutie podpredsedov Jednoty dôchodcov na Slovensku, Valérie Pokornej, Alojza Luknára a Michala Borša s vedením rezortu zdravotníctva v zložení: štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská, poverený generálny riaditeľ sekcie zdravia Peter Čvapek, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Polák a ďalší predstavitelia.

Rezort zdravotníctva plánuje zlepšiť prístup dlžníkov na zdravotnom poistení k zdravotnej starostlivosti

Št, 04/08/2022 - 09:34
Nadpis plný: Rezort zdravotníctva plánuje zlepšiť prístup dlžníkov na zdravotnom poistení k zdravotnej starostlivosti Dátum článku: 4. 8. 2022 Obsah stručný:

​​V súčasnosti je na Slovensku 120 000 ľudí, ktorí z dôvodu podlžnosti na zdravotnom poistení majú obmedzený prístup k preventívnym prehliadkam či štandardnej liečbe. Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo zmeny pravidiel pri dlžníkoch na zdravotnom poistení.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

St, 03/08/2022 - 18:18
Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Dátum článku: 8. 8. 2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice Bratislava

St, 03/08/2022 - 18:16
Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice Bratislava Dátum článku: 8. 8. 2022

Ministerstvo radí ľuďom nad 60 rokov, aby pri podozrení na COVID-19 využili bezplatné PCR testovanie

Ut, 02/08/2022 - 11:09
Nadpis plný: Ministerstvo radí ľuďom nad 60 rokov, aby pri podozrení na COVID-19 využili bezplatné PCR testovanie Dátum článku: 2. 8. 2022 Obsah stručný:

​​Ministerstvo zdravotníctva SR pripomína ľuďom nad šesťdesiat rokov, že majú nárok na PCR testovanie platené štátom. Výsledky PCR testu sú spravidla známe do 24 hodín  - skoré testovanie je pritom veľmi dôležité pre nasadenie adekvátnej liečby.

Ministerstvo zdravotníctva podporí z plánu obnovy agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Pi, 29/07/2022 - 20:53
Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva podporí z plánu obnovy agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Dátum článku: 29. 7. 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“

Pi, 29/07/2022 - 20:07
Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ Dátum článku: 29. 7. 2022

Stránky

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia