Aktuality

Verzia pre tlačPDF verzia

[ Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 ]

 

Aktuálna štatistika:

Štatistika COVID-19 za KE

za okresy Košice mesto a okolie

Koronavírus NAHLASOVANIE:

ehranica

EN English version: www.korona.gov.sk/en/ehranica

Zoznam krajín (od 1.10.2020 od 7:00 hod.), na ktoré sa nevzťahuje domáca izolácia: Austrálske spoločenstvo, Bulharská republika, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Sanmarínska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Talianska republika, Vatikánsky mestský štát.

Po prihlásení sa cez vyššie uvedený formulár budú osoby, na ktoré sa vzťahuje povinná izolácia a povinnosť testovania na nový koronavírus, nahlásené na testovanie poverenými zamestnancami RÚVZ Košice, a to najskôr na piaty deň domácej izolácie.

V prípade záujmu o telefonické nahlásenie príchodu do SR, volajte pondelok až piatok počas pracovného času od 8.00 hod. do 15.00 hod. na tel. čísla 055/7860 101 alebo 055/6114230.


V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená pondelok až piatok počas pracovného času od 8.00 hod. do 14.00 hod. telefonická infolinka "call centrum" na telefónnych číslach 0918 389 841, 0918 389 842, 0910 747 531, 0902 187 390, 055/7860 164, 055/7860 163, 055/7860 162, 055/7860 161, 055/7860 160 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk.
Informácie o školách na telefónnom čísle: 0918 389 840.


Koronavírus VÝZVA:

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

- elektronickú schránku RÚVZ Košice na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP)

- e-mail úradu, t. j. podatelna@ruvzke.sk (podanie je potrebné doplniť dodatočne poštou, alebo elektronicky s KEP)


POZOR   Od 12.10. 2020 zmena úradných hodín podateľne


Od 12.10.2020 do odvolania sú pozastavené všetky osobné konzultácie a poradenstvo na všetkých pracoviskách na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.


Mykologická poradňa:

Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 od 01. 06. 2020 až do odvolania sa neuskutoční mykologická poradňa.Seniori a ochorenie COVID-19 - informačný leták
Špeciálne preukazy pre ľudí s diagnózou autizmu
POZOR   Od 12.10. 2020 zmena úradných hodín podateľne
Usmernenie ÚVZ SR pre voľby do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020 - ochrana osobných údajov
Svetový mesiac Alzheimerovej choroby - september
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (9. aktualizácia)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (8. aktualizácia)
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice (účinnosť od 1.9.2020 od 7:00 hod.)
Zmeny v posudkovej činnosti s účinnosťou od 21.7.2020
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice
Zdravie je v čistých rukách
Dodržiavanie sociálneho odstupu
Ako správne používať tvárové rúško
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún
Svetový deň životného prostredia - 5. jún
Svetový deň bez tabaku – Tabakový priemysel sa zameriava na novú generáciu - 31. máj
Zastavme násilie aj v čase izolácie + linky pomoci
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (29.05.2020)
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - cezhraničné opatrenia
Usmernenie k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v SR
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - rúška
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
Informácia o výskyte nebezpečného výživového doplnku
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza
Opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 6. mája 2020 upravujú podmienky konania hromadných podujatí - bohoslužby
Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach
Zdravie je v čistých rukách
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (05.05.2020)
Opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie SR
Sumár zmien v Opatrení zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)
Opatrenie, ktorým sa mení vymedzený čas nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (7. aktualizácia)
Usmernenie v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19
Zabezpečenie ochrany klientov a personálu DSS počas pandémie COVID-19
Opatrenie MZ SR na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase vyhláseného núdzového stavu na území SR
Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
Opatrenie - aktualizované karanténne opatrenia platné od 20.04.2020
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie
Opatrenie, ktorým s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie SR, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie SR
Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možností otvorenia prevádzok
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (02.04.2020)
Odborné usmernenie MZ SR v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom (1. apríla 2020)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6. aktualizácia)
Opatrenie, zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti
Opatrenia, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární"
Opatrenie vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb
Opatrenie vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu
Opatrenie vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti
Opatrenie - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020
Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia - účinnosť od 19. marca 2020
MZ SR: Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19
Upresnenie a usmernenie pre čerpacie stanice Slovnaft, a. s. k opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo 16. marca 2020
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16. marca 2020
Opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 16. marca 2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb
COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia
Opatrenie, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
Opatrenie pri ohrození verejného zdravia
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)
Vyšetrenie vzoriek vody sa ruší
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (12.03.2020)
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 16. - 22. marca 2020
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (3. aktualizácia)
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (09.03.2020)
Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (06.03.2020)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (2. aktualizácia)
Svetový deň obezity (Košice 02.03.2020 - Benu Lekáreň, OC Cassovia, Pri prachárni 4)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (28.02.2020)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (10.02.2020)
Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (21.01.2020)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (14.01.2020)
Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
Očkovací kalendár na rok 2020

 

Aktualizované: 23. október 2020 - 11:08

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk