Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória

Aktualizované dňa 30.12.2022 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Juhárová Mária Slnečná 28, 04424 Poproč13.12.2022RÚVZKE/OHZP/7959/27617/2022
Ketliková Edita Pri štadióne 106A,07701 Kráľvoský Chlmec13.12.2022RÚVZKE/OHZP/7897/27604/2022
Ketlik Peter Pri štadióne 106A,07701 Kráľvoský Chlmec13.12.2022RÚVZKE/OHZP/7896/27609/2022
Čomaová Mária Horešská 1038/52, 077 01 Kráľovský Chlmec13.12.2022RÚVZKE/OHZP/7609/27594/2022
Juhás Martin Paňovce 27, 04471 Paňovce 21.09.20222022/06272-04/2659/HŽPZ
Štefan Bacsó Ing. Drienovec 27, 044 01 Drienovec06.09.20222022/05591-05/2354/HŽPZ
Ján Borovský Hlavná 84, 04431 Družstevná pri Hornáde21.06.20222022/04307-HRI
Ing. Róbert Palčík Školská ul. 37, 04402 Turňa nad Bodvou23.05.20222022/03128-HRI
PhDr. Mária Klapáčová Žehra 21, 05361 Žehra20.04.20222022/02390-HRI
Ing. Tatiana Mardžejová Cabov 69, 09414 Cabov30.03.20222022/02144-HRI
Róbert Mol Jarková 347/20, 04925 Dobšiná02.03.20222022/01293-HRI
Mária Čomaová Horešská 1038/52, 07701 Kráľovský Chlmec09.02.20222022/00362-HRI