Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Otakar Bořik Drienovec 464, 04401 Drienovec15.12.20212021/07413-HRI
Juliana Mihaličová Seňa 231, 04458 Seňa06.09.20212021/04560-HRI
Mária Hrabovská Bracovce 33, 07205 Bracovce02.08.20212021/04178-HRI