Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami
a toxickými látkami a zmesami

Aktualizované dňa 06.04.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ing. Marcela Medeová Ortvaňová 18, 04014 Košice - Košická Nová Ves27.03.20202020/01265-DRA
Jana Saxová Pod Hradom 421, 07222 Strážske12.03.20202020/01168-DRA
Ing Július Kulčár Turňa nad Bodvou 258, 04402 Turňa nad Bodvou25.02.20202020/00965-DRA
Tomáš Leskovjanský J.Wolkera 2237/35, 05201 Spišská Nová Ves07.02.20202020/00512-DRA
Richard Salontay Povst.českého ľudu 7, 04022 Košice06.02.20202020/00444-DRA
Richard Salontay Povst.českého ľudu 7, 04022 Košice06.02.20202020/00443-DRA
Kamil Lacko Hlavná 38, 04413 Valaliky24.01.20202020/00203-DRA
Ing. Ján Hreňo Nad Laborcom 4, 07101 Michalovce02.01.20202019/07050-DRA
Andrea Božiková Sov.Hrdinov 436/28, 08901 Svidník02.01.20202019/07049-DRA