Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Aktualizované dňa 20.10.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Jana Ferenczová Ing.Trieda SNP 83, 040 11 Košice27.07.20202020/03493-TRU
Peter Sedlák Seňa 575, 04458 Seňa27.07.20202020/03492-TRU
Rita Ferencziová Bc.Ľ Kossutha 87, 07701 Kráľovský Chlmec27.07.20202020/03491-TRU
Adriána Prokopičová Mgr. Art.Hlavná 167/14, 045 01 Moldava nad Bodvou27.07.20202020/03490-TRU
Bianka Šimková Drienovec 115, 04401 Drienovec27.07.20202020/03489-TRU
Ildikó Zdibáková Hlavná 105/20, 07637 Rad27.07.20202020/03488-TRU
Dominika Kuchárová Bc.Dénešova 55, 04023 Košice27.07.20202020/03487-TRU
Adriana Vaňková Dénešova 55, 040 23 Košice27.07.20202020/03486-TRU
Klaudia Harčová Ibrányiho 1239/3, 07701 Kráľovský Chlmec14.01.20202019/06764-TRU
Klaudia Kurilec Veľká Bara 44, 07632 Bara14.01.20202019/06763-TRU
Zuzana Kapinajová Jenisejská 18, 04012 Košice14.01.20202019/06762-TRU
Dávid Hudák Ortáše 34, 04444 Ortáše14.01.20202019/06761-TRU
Oksana Fedorko Ludmanská 3/93, 04001 Košice14.01.20202019/06760-TRU
Lucia Takáč Bártová Komenského 58, 04001 Košice14.01.20202019/06759-TRU
Karol Krištof Čsl.armády 2116/3, 07501 Trebišov14.01.20202019/06758-TRU
Ľubomír Zelenák Bc.Čingovská 9, 04012 Košice14.01.20202019/06757-TRU
Patrik Čverha Šafárikova 8, 040 11 Košice14.01.20202019/06756-TRU
Mgr. Katarína Čverhová Mgr.Šafárikova trieda 8, 04001 Košice14.01.20202019/06755-TRU
Dominik Sánchez Veľká Ida 445, 04455 Veľká Ida14.01.20202019/04507-TRU