Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória

Aktualizované dňa 02.04.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Marek Brada Obchodná 8538/38, 04424 Poproč11.02.20202020/00577-HRI
Igor Hliboký Babie 85, 09431 Babie11.02.20202020/00511-HRI
Erika Tovlinová Stretava 31, 07213 Palín11.02.20202020/00077-HRI
František Lazorik Hermanovce 83, 08235 Hermanovce24.01.20202020/00034-HRI
Mária Kövešdiová Chym 82, 04474 Perín - Chym24.01.20202019/07182-HRI
Gabriel Gavallér Drienovec 140, 04401 Drienovec24.01.20202019/07061-HRI
Jana Horvatová Cintorínska 329/26, 04415 Vyšná Myšľa24.01.20202019/06999-HRI
Damián Exner Lorinčík 60, 04011 Košice - Lorinčík24.01.20202019/06982-HRI