Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória

Aktualizované dňa 31.12.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Marek Gadžo Osloboditeľov 627, 07222 Strážske07.09.20202020/04425-HRI
Ing. Gerhard Ballach Sídl. Mladosť 27, 04425 Medzev07.09.20202020/03736-HRI
Ondrej Beník Kopana 192, 05561 Jaklovce19.08.20202020/03888-HRI
Ing. Július Begala Janík 255, 044 05 Janík22.07.20202020/03317-HRI
Jozef Gurguľ Ĺ.Štúra 39, 07101 Michalovce28.05.20202020/01437-HRI
Jaroslav Vinca Ovručská 4, 04022 Košice20.02.20202020/00882-HRI
Marek Brada Obchodná 8538/38, 04424 Poproč11.02.20202020/00577-HRI
Igor Hliboký Babie 85, 09431 Babie11.02.20202020/00511-HRI
Erika Tovlinová Stretava 31, 07213 Palín11.02.20202020/00077-HRI
František Lazorik Hermanovce 83, 08235 Hermanovce24.01.20202020/00034-HRI
Mária Kövešdiová Chym 82, 04474 Perín - Chym24.01.20202019/07182-HRI
Gabriel Gavallér Drienovec 140, 04401 Drienovec24.01.20202019/07061-HRI
Jana Horvatová Cintorínska 329/26, 04415 Vyšná Myšľa24.01.20202019/06999-HRI
Damián Exner Lorinčík 60, 04011 Košice - Lorinčík24.01.20202019/06982-HRI