Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Aktualizované dňa 30.11.2020 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Lenka Surčinová Tkáčska 2704/1, 05201 Spišská Nová Ves27.07.20202020/03307-TRU
Mária Verešová Uralská 16, 04012 Košice27.07.20202020/03305-TRU
Michal Javornický L. Novomestského 1, 04001 Košice27.07.20202020/03304-TRU