Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Aktualizované dňa 31.12.2019 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Magdaléna Šimková Ing.Slobody 14, 040 11 Košice26.07.20192019/03578-TRU
Dominik Belej RNDr.Námestie Slobody 61, 06601 Humenné26.07.20192019/03577-TRU
Pavol Medo Lomnická 9, 040 01 Košice26.07.20192019/03575-TRU
Patrik Vyšňovský Bukurešťská 1, 04013 Košice26.07.20192019/03574-TRU
Františka Oravcová Zamajer 254, 04457 Haniska26.07.20192019/03573-TRU
Martina Ružičková Kostolná 39/13, 04413 Geča26.07.20192019/03572-TRU
Jana Turan Mgr.Keldišova 16, 040 18 Košice26.07.20192019/03571-TRU
Zuzana Šarvancová Ing.Tolstého 21, 040 01 Košice26.07.20192019/03570-TRU
Rung Buasri Tatranská Lomnica 186, 05801 Poprad04.06.20192019/03033-TRU
Rien Buasri Suchoňova 3383/21, 05801 Poprad04.06.20192019/03032-TRU
Kanjana Uengtrakun Suchoňova 3383/21, 05801 Poprad04.06.20192019/03031-TRU
Lucie Staničková Lesnícka 7, 040 01 Košice15.04.20192019/01930-TRU
Michaela Ferencová Čordáková 46, 040 23 Košice15.04.20192019/01929-TRU
Michelle Kačurová Jantárova 2, 040 01 Košice15.04.20192019/01928-TRU
Henrieta Olléová Bystrická 113, 040 01 Košice15.04.20192019/01927-TRU
Pavol Kyseľ Čingovská 9, 040 01 Košice15.04.20192019/01926-TRU
Milan Domanič Šafárikova 428/76, 04801 Rožňava15.04.20192019/01925-TRU
Samuel Končoš Košťova 8, 040 01 Košice15.04.20192019/00271-TRU
Dagmar Oczeljáková Stálicova 4, 04012 Košice25.03.20192019/00917-TRU
Ivan Knut Kpt. Nálepku 105, 05921 Svit25.03.20192019/00916-TRU
Michal Dičko SNP 17, 040 01 Košice25.03.20192019/00915-TRU
Matej Maturkanič Obchodná 10, 040 01 Košice25.03.20192019/00914-TRU
Patrik Greguš Maurerova 15, 04022 Košice25.03.20192019/00913-TRU
Jana Spišáková Okružná 29/49, 07664 Zemplínska Teplica25.03.20192019/00909-TRU
Elvíra Šoltisová Prostejovská 99, 08001 Prešov25.03.20192019/00908-TRU
Denisa Toropilová MVDr. PhD.Humenská 6, 040 01 Košice25.03.20192019/00905-TRU
Vladimír Lučanský Tehelná 6, 05601 Gelnica25.03.20192019/00904-TRU
Gabriela Ferková Záhradná 406/19, 04410 Geča25.03.20192019/00903-TRU
Katarína Šelepská Ing.Osloboditeľov 22, 04411 Trstenné pri Hornáde25.03.20192019/00902-TRU
Michaela Hricová Herlianska 31, 04017 Košice25.03.20192019/00901-TRU
Oliver Mušinka Lúčna 835, 09317 Vranov n.Topľou25.03.20192019/00900-TRU
Alex Adam Kukučínova 34, 06001 Kežmarok25.03.20192019/00899-TRU
Iveta Horváthová Kvetná 22/199, 07643 Boťany11.03.20192018/00936-TRU