Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Peter Schmer Grunt 183, 04425 Medzev20.11.20192019/05914-HRI
Angela Bradáčová Tichá 408, 04941 Krásnohorské Podhradie14.11.20192019/05942-HRI
Ing. Milan Relovský Hačava 29, 04402 Hačava05.11.20192019/05931-HRI
Magdaléna Masárová Čoltovo 92, 04912 Čoltovo30.05.20192019/02795-HRI
Milan Junger Letná 49, 04923 Nižná Slaná30.05.20192019/02755-HRI
Vladimír Bašták Roštár 111, 04935 Roštár30.05.20192019/02754-HRI
Mgr. Robert Hlaváč Honce 148, 04932 Honce30.05.20192019/02753-HRI
Beáta Beke Bohúňovo 13, 04912 Bohúňovo30.05.20192019/02627-HRI
PhDr. Martin Gonda Školská 261/2, 05201 Spišské Tomášovce25.04.20192019/02283-HRI
Matúš Korpa Silica 129, 04952 Silica14.02.20192019/00460-HRI