ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Aktualizované dňa 12.11.2019 17:45

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
 
   
 Celkový počet záznamov: 0