Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Aktualizované dňa 31.12.2019 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Miroslav Šütő Ing.SNP 22, 04442 Rozhanovce26.07.20192019/03615-TRU
Jaroslav Géci Titogradská 3, 040 23 Košice26.07.20192019/03614-TRU
Michal Polák Čingovská 10, 040 01 Košice26.07.20192019/03613-TRU
Jaroslav Tomko Čakanovce 44, 04445 Čakanovce26.07.20192019/03612-TRU
Ondrej Borovský Pri Hrušove 14, 04013 Košice26.07.20192019/03611-TRU
Bernard Letko Krátka 5, 04411 Trstenné pri Hornáde26.07.20192019/03610-TRU
Norbert Bábás Zádiel 69, 04402 Zádiel21.05.20192019/02603-TRU
Marcel Pancák Hýľov 179, 04412 Hýľov21.05.20192019/02512-TRU
Gejza Lyócsa Ing.Vencová 37, 040 01 Košice21.05.20192019/02511-TRU
Jozef Ozoroczy Ul.Klepár 70/39, 08612 Kurima21.05.20192019/02510-TRU
Radoslav Palinský Partizánska 4/7, 07613 Byšta21.05.20192019/02509-TRU
Štefan Vysokai Byšta, 07613 Byšta21.05.20192019/02508-TRU
Erik Huda Mieru 6, 04414 Čaňa21.05.20192019/02507-TRU
Adrián Balázs SNP 47, 045 01 Moldava nad Bodvou21.05.20192019/02506-TRU
Ján Nohaj Rozhanovce 15, 04442 Rozhanovce21.05.20192019/02505-TRU
Matej Hamr Kurská 33, 04022 Košice21.05.20192019/02504-TRU
Rudolf Varga Budapeštianska 44, 04013 Košice21.05.20192019/02502-TRU
Peter Hudák Vyšný Klátov 141, 04412 Vyšný Klátov21.05.20192019/02501-TRU
Jozef Hantke Ľudvíkov dvor 30, 04015 Košice21.05.20192019/02500-TRU
Richard Hobľák Chým 41, 04474 Perín - Chym21.05.20192019/02499-TRU
Filip Koša Seniakovce 1, 08203 Seniakovce21.05.20192019/02498-TRU
Tibor Füzes Drienovec 37, 04401 Drienovec21.05.20192019/02497-TRU