Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Aktualizované dňa 31.12.2019 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Soňa Stamenkovičová Bc.Nemecká 124/77, 04415 Vyšná Myšľa19.07.20192019/03388-TRU
Zuzana Mazurová Okružná 1314/21, 07101 Michalovce19.07.20192019/03387-TRU
Róbert Kaid Bc.Bukurešťská 13, 04013 Košice19.07.20192019/03386-TRU
Miroslav Šütő Ing.SNP 22, 04442 Rozhanovce19.07.20192019/03385-TRU
Jaroslav Tomko Čakanovce 44, 04445 Čakanovce19.07.20192019/03384-TRU
Samuel Golodžej Ličartovce 226, 08203 Ličartovce19.07.20192019/03382-TRU
Jana Goffová Buzulucká 20, 04022 Košice19.07.20192019/03381-TRU
Františka Oravcová Zamajer 254, 04457 Haniska19.07.20192019/03380-TRU
Gabriela Spodníková Bukurešťská 24, 04013 Košice19.07.20192019/03379-TRU
Pavol Medo Lomnická 9, 040 01 Košice19.07.20192019/03378-TRU
Erik Macháček Agátová 47, 04014 Košice - Košická Nová Ves19.07.20192019/03377-TRU