Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na nákup, predaj a spracovanie húb

Aktualizované dňa 31.12.2019 17:45


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Anna Harčariková Mieru 152, 04424 Poproč16.09.20192019/04396-CZO
Ladislav Serenča Dénešova 55, 040 23 Košice17.07.20192019/03544-CZO
Mgr. Slavomír Kollár Tatranské Matliare 10, 05960 Vysoké Tatry10.05.20192019/02092-CZO
Anna Poláková Bukovecká 7, 04420 Malá Ida10.05.20192019/00922-CZO