Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória


Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Ján Oravec Hlavná 170, 05315 Hrabušice18.12.20182018/06500-HRI
Ján Ďuračinský Hlavná 188, 05315 Hrabušice18.12.20182018/06499-HRI
Andrea Ivanová Ložín 253, 07205 Bracovce05.10.20182018/05210-HRI
Imrich Rybár Okružná 35, 04414 Ždaňa05.10.20182018/05182-HRI
Anton Kvaka Družstevná pri Hornáde II/362, 04431 Družstevná pri Hornáde05.10.20182018/05172-HRI
Danka Ďurinová Trhovište 139, 07204 Trhovište05.10.20182018/05171-HRI
František Krejnus Hviezdoslavova 349/51, 05901 Spišská Belá07.09.20182018/04670-HRI
Ing. Ľubomír Hán Podtatranská 4931/19, 05801 Poprad07.09.20182018/04669-HRI
Ľubomír Podpinka Námestie sv.Cyrila a Metoda 62/65, 07801 Sečovce04.09.20182018/04649-HRI
Eva Bradáčová Okružná 2141/1, 04801 Rožňava22.06.20182018/03525-HRI