ZOZNAM ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

na epidemiologicky závažné činnosti
pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Aktualizované dňa 01.01.2019 19:44

  
Meno a priezvisko, titulAdresa trvalého bydliskaDátum vydania osvedčeniaČíslo osvedčenia
Lukáš Šemrák Námestie Kozmonautov 8, 04012 Košice06.06.20182018/02979-TRU
Jozef Pekár Severná 22, 04501 Moldava nad Bodvou06.06.20182018/02831-TRU
Marcel Kovalčík Odborárska 11, 04001 Košice06.06.20182018/02830-TRU
Ján Mičko Jantárova 10, 04011 Košice06.06.20182018/02829-TRU
Martin Mašlonka Medzevská 10, 04011 Košice06.06.20182018/02828-TRU
Maroš Maturkanič Bernolákova 8, 04011 Košice06.06.20182018/02827-TRU
Marcel Kačír Hlinková 17, 04001 Košice06.06.20182018/02826-TRU
Ľubomír Kmec Mudrovce 6, 04447 Mudrovce06.06.20182018/02825-TRU
Ľubomír Hlubeň Za Kasárňou 42, 04431 Družstevná pri Hornáde06.06.20182018/02824-TRU
Adrián Maček V.Clementisa 9, 08001 Prešov06.06.20182018/02823-TRU
 
   
 Celkový počet záznamov: 10